Latest in My Topics

0
15
Тази публикация обобщава знанията и опита на множество заинтересовани страни, които заедно с УНИЦЕФ са участвали в изпълнението на тригодишния проект „Към прекратяване на детските бракове в Сърбия“ (2018-2020). Днес има 650 милиона момичета и жени…
0
9
Отказът да купувате на детето си силно захарни храни сега ще му бъде от полза в бъдеще. Въпреки че много родители са наясно със затлъстяването в детството, не много от тях обмислят опасната връзка между  затлъстяването, депресията, жаждата и…
0
22
Проектът за обучение по алтернативни грижи или ACT е почти към своя край. ACT имаше за цел да подобри приема (достъпа до) в алтернативни грижи за непридружени деца на възраст 15-18 години със специален акцент върху България, Италия и Испания.…
0
12
Ново ръководство обяснява как родителите трябва да защитават и насочват децата си срещу рисково съдържание в дигиталния свят Ръководство Продукт на Министерството на семейството и социалните услуги Подчертава значението на насочването на децата…
0
10
Краткият филм, създаден от No Fixed Address, призовава големите технологии да премахнат материалите за сексуално насилие над деца. Преживелите сексуално насилие като деца живеят с травма до края на живота си. Поради факта, че изображения и…
0
13
Privacy Hub  създадоха страхотно ръководство за родители и полагащи грижи за това, как да пазят децата в безопасност онлайн. Като ресурс, интернет е прекрасно място за децата да учат, да изследват идеи и да изразяват себе си творчески. Всички тези…
0
62
РАЗВИТИЕ АЯ търсят специалист по управление на проекти за своя партньор от НПО МУНДУС България в София. Ролевите отговорности включват управление, администриране и организиране на всички дейности по проекта в сътрудничество с международни партньори…
0
16
Сдружение SOS Детски селища България търси да назначи социален работник за екипа си в Център ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА –  град Велико Търново. Позицията е за срок от 1 година. Цел на позицията Осъществява пряка социална работа с потребителите на…
0
25
Видеото Stand by me е създадено като част от кампанията "16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола" и цели да привлече вниманието на обществото към факта, че не трябва да се занимаваме с неформално образование само когато възникнат…
0
43
Тази статия подчертава как културните различия в социализиращите емоции започват преди децата дори да започнат да посещават училище. Изследването установи, че руските родители са по-склонни от родителите в САЩ да четат истории на децата си, които…
0
29
Катрин Дрейпър, доцент в Университета на Witwatersrand, пише за The Conversation за проблемите, които пандемията от COVID-19 поставя за управление на времето, което децата прекарват пред екраните. Проучвания по света показват, че децата от всички…
0
47
Управлението на емоциите е сложно за възрастните и може да бъде още по-сложно за децата. Ние, възрастните, знаем, че майндфулнес ни помага да останем спокойни и затова Сюзън Кайзер Гренланд, преподавател по обучение в медитация, учи децата на…
0
32
Български фонд за жените (БФЖ) търси човек на пълно работно време за позицията „Мениджър проекти” за своя офис в София. Основни отговорности и задължения: Управление на проекти и програми - от разработване на идея, през разписване на проект и…
0
25
Контекст: Със сезонната промяна и започването на училище много семейства променят ежедневието си, което може да бъде особено предизвикателство за родителите, които отглеждат деца с ADHD. Статията дава полезни съвети за по-гладко управление на…
0
18
Наръчникът „Промяна на нагласите на ромските мъже относно детските бракове“ е създаден като продукт от проект, реализиран в рамките на програма „Към края на детските бракове в Сърбия 2018-2020 г.“. пилотиран от УНИЦЕФ и редица партньори, в ромските…
yes
0
578
Terre des hommes търси квалифициран оценител на държава (Counry Evaluator), който да проведе проучване за въздействието на ChildHub между 2015-2022 г. в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия – вижте…
yes
0
64
В Terre des hommes участието на децата не е просто празна дума. Това са ценност и ангажимент, които минават през всички наши проекти. Ето защо в рамките на нашия проект i-Restore, който има за цел да популяризира подходящо за децата правосъдна…
yes
0
161
Непълнолетните и младите хора в образователните центрове и центровете за задържане в Румъния имат право на бъдеще. Terre des hommes (Tdh) изпълнява проекта PRECISION от началото на 2020 г. в подкрепа на рехабилитацията на малолетни и лишени от…
yes
0
453
Каква е целта на Е-модула? Този електронен модул е ​​предназначен да изгради и/или увеличи капацитета на различни професионалисти, работещи с деца жертви и/или деца престъпници в наказателното правосъдие и в системите за закрила на детето по…