0
40
Фондация "Конкордия България" търсят Социален работник в преходно жилище за екипа си в района на Сточна гара, София. Фондацията предлагат трудов договор на осемчасов работен ден и работа на смени по утвърден работен график. Успешният кандидат ще се…
0
16
Унгарски автор повдига въпроси за достъпа на малцинствената ромска общност до дигитално образование по време на COVID-19 чрез профила на 12-годишния Михали Х. Ефектът от закриването на училище: Децата от ромската общност са особено засегнати…
0
28
Въпреки че родителите са участници в защитата на правата на децата в цифровия свят, развитието на технологиите е бърз и сложен процес, който родителите не винаги могат да следват. През февруари 2021 г. Комитетът на ООН за правата на детето публикува…
0
67
Моля, намерете по-долу event recordings, който се фокусира върху добрите практики за индивидуална оценка в Холандия, както и върху теми, свързани със сътрудничеството на експерти, които правят и използват индивидуалната оценка на заподозрени или…
0
19
Асоциация "Ти можеш ли" разширяват екипа си в София и търсят Координатор "Младежки проекти". Сред изискванията са: Силна мотивация за личностно и професионално развитие Иновативно и позитивно мислене Желание за работа с младежи и деца Интерес…
0
50
Изтезанието на деца вътре в семейството (ИДВС) - нова и нововъзникваща категория на малтретиране на деца - е изтезание, наложено на деца от техните родители или други лица, полагащи грижи за тях. Центърът за детска политика разработи първото…
0
16
Strasbourg/Bulgaria: Трети доклад за оценка от GRETA, публикуван и представен на Европейския съвет относно достъпа до правосъдие и ефективната дългосрочна подкрепа за жертвите на трафик на хора в България GRETA: Групата от експерти по действия…
0
13
В далечната 2010 г. процесът по ДеИ започва с приетата от Министерски съвет „Визия за деинституционализация на децата в България“, която изразява политическата воля на държавата за разрешаване на проблема с отглеждането на деца в институции.…
0
12
Терапията SBHC предполага, че младите хора в беда имат способността да се справят успешно с трудностите си, ако могат да ги обсъдят с емпатичен, подкрепящ и квалифициран съветник. Училищните хуманистични съветници използват редица техники за…
0
45
УНИЦЕФ България търси Консултант в подкрепа на ранната детска интервенция с фокус върху деца с увреждания за екипа си в София. Назначението е от април до октомври 2021 г. за начален период от 6 месеца с възможност за удължаване при успешно…
0
34
Набирането и експлоатацията на деца във въоръжен конфликт е забранено от международното право, но хиляди деца са вербувани по целия свят. Повечето са вербувани принудително, но други се присъединяват доброволно, наивно вярвайки във фалшиви обещания…
0
7
Тази анимация е създадена, за да помогне на всеки, който се занимава с предоставяне на спорт или дейности на деца и младежи. Той показва разликата между защитата на децата и защитата в спортна обстановка и разглежда по-задълбочено как децата и…
0
58
Емпатията е способността да се споделят чувствата и перспективите на другите, а за учителите да разбират обучителните нужди на своите ученици. В образованието картата на съпричастността е проста визуална картина, която улавя знания за поведението…
0
27
„Партньори в борбата с колективните зверства“ (Partners In Confronting Collective Atrocities (PCCA) потвърди новите дати на конференцията си, която беше отложена през 2020 г. поради продължаващата пандемия. Новата конференция „Стени - отворени,…
0
48
Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски" към Федерация на социалните сдружения в България (ФССБ) търси Обучител в социалната сфера за екипа си в София. Центърът търсят обучители с практически опит в предоставянето на социални…
yes
0
157
Уважаеми член на ChildHub! Нашата мисия винаги е била да предоставяме помощ и подкрепа на професионалисти в региона на Югоизточна Европа - мисия, която е била успешна благодарение на вашите страст и принос. За да отпразнуваме шестата годишнина на…
yes
0
363
За уебинара Презентацията ще се съсредоточи върху трафика на хора като проблем на общественото здраве и ще засегне психосоциалното възстановяване и острите нужди на психичното здраве, както и травмата от злоупотреба, морално нараняване,…
yes
0
520
Насилието сред децата се счита за един от основните въпроси, влияещи върху оптималното детско развитие и образование. Тъй като това явление е широко разпространено във всички страни от Югоизточна Европа, важно е да се разберат задълбочено факторите…
yes
0
463
"Ако през целия си живот се учим, че насилието е нещо нормално, до 20-годишна възраст [ние] няма да виждаме проблем в това." (Млад участник от Хърватия) Социалните норми, влияещи на насилието в училищата, неговите форми и разпространение са…