Latest in My Topics

0
12
SOS Детски селища България търси да назначи сътрудник, социални дейности - възпитател в Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г. (SOS Младежки дом), София. Организацията предлага въвеждащо и допълнително обучение, професионално…
0
14
Ирландия: С нарастването на случаите на сексуално насилие организациите не могат да отговорят на призивите за помощ поради недофинансиране. Контекст: Сексуалното насилие в ирландското общество „е епидемия в мащаб, дори по-мощен от Covid“…
0
18
Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ ви канят на он-лайн семинар на 8.7.2021 г. на тема: „Насилието в училище – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му…
0
12
Фондация Карин дом търси амбициозен, динамичен и отдаден професионалист, който да поеме управлението в ролята на Изпълнителен директор. Задълженията на ролята включват: планиране, управление и координация на оперативните дейности на фондация…
0
71
KidsRights е международна неправителствена организация, която насърчава благосъстоянието на уязвимите деца по целия свят и се застъпва за реализирането на техните права. Фондацията също така финансира местни проекти, насочени към пряко подобряване…
0
48
Използването на езика е мощен инструмент и начинът, по който общуваме за определени неща, може да повлияе на живота на другите. „Всяко дете“ е нова инициатива, стартирана през май, която има за цел да трансформира настоящия публичен разказ и…
0
23
При липсата на исторически и сравнителни данни за самотата, неотдавнашните изследвания могат да бъдат ограничени от липсата на съгласувана дефиниция за самота и разчитане изцяло на самоотчитане. Службата за национална статистика (ONS) във…
0
62
ILO (International Labour Orgaisation) и UNICEF публикуваха съвместно новите глобални оценки за детския труд днес, показващи: Общо увеличение на работещите деца до 160 милиона (+8,4 милиона: 63 милиона момичета и 97 милиона момчета), от които 79…
0
22
Детството обикновено се разглежда като етап от живота без отговорност, където възрастните са „отговорни“, докато децата са обекти на внимание и грижи. Въпреки това в цяла Европа значителен брой деца и младежи полагат грижи за член на семейството или…
0
16
Петя Димитрова е програмен директор в Института по социални дейности и практики и работи по темите за деца в контакт със закона - като жертви, извършители и свидетели в процедурите. Преди това е работила в публичния, така и частния сектор в областта…
0
13
Център за социална рехабилитация и интеграция "Таланти и иновации", град Елин Пелин, търси логопед. Позицията е подходяща както за логопеди с опит, така и за начинаещи. Центърът предлага гъвкаво работно време, конкурентно заплащане спрямо опит и…
0
17
Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) ви канят на второто обучение в рамките на проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК) на тема „Дигитален маркетинг за НПО“. Събитието се провежда в с. Бачево, община Разлог, 25 -29…
0
33
Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GI-TOC) публикува оценка на платената сексуална експлоатация на деца (CSEC) в Западните Балкани. Това е първата по рода си регионална оценка, разглеждаща както уязвимостта на…
0
58
Много проучвания изследват последиците от пандемията върху психичното здраве на децата и техните майки, но  не толкова - на бащите. . Основните констатации от изследването Lockdown Fathers: неразказаната история бяха: Бащите растяха в увереност по…
0
53
Фондация "Конкордия България" търсят Социален работник в преходно жилище за екипа си в района на Сточна гара, София. Фондацията предлагат трудов договор на осемчасов работен ден и работа на смени по утвърден работен график. Успешният кандидат ще се…
yes
0
37
"Стратегии за преодоляване на тормоза“ е видео за учители, деца и родители, което има за цел да обясни редица стратегии, към които могат да се обърнат деца, които са обект на тормоз, за ​​да се справят с тази ситуация. Видеото е създадено от Terre…
yes
0
334
Настоящият анализ е разработен от фондация Terre des hommes Moldova като част от проекта „Съвместни усилия за борба с тормоза в Молдова“, финансиран от УНИЦЕФ Молдова. Анализът се състои от шест глави: Глава I. Дефиниция на тормоза, състояща се от…
yes
0
892
Тази програма е насочена до всички юноши, които под една или друга форма са се сблъсквали с тормоз в училищния си живот. Програмата е организирана в няколко модула: Модул 1. Нека се опознаем. Аз и останалите - даваме ви възможност чрез…
yes
0
216
Този доклад „Училище без тормоз. Препоръки за предотвратяване, идентифициране и намеса в случаи на тормоз в образователни институции ", беше разработен в рамките на проекта„ Съвместни усилия за борба с тормоза в Молдова ", изпълняван от Terre des…