Latest in My Topics

0
35
Webinar - Уебинарът ще представи качествено изследване, проведено от Сара Тодоров, постдокторант в Бирмингамския Университет, Великобритания, на български и английски език. Приемната грижа е форма на семейна алтернативна грижа,…
0
120
Online library - Това ръководство има за цел да определи по-нататък работата на персонала, ангажиран в къта "Майта и бебе" и да обясни различните функции на ъгъла при извънредни ситуации. Ръководството може да служи и на всички…
0
22
Multimedia - Може ли училището да бъде място където децата и  младите хора да говорят свободно на своя език за трудни, но актуални теми, теми жизнено важни, но табу. Дискутирането и анализирането на важни за младежите теми, свързани…
0
27
Multimedia - Може ли училището да бъде място където децата и  младите хора да говорят свободно на своя език за трудни, но актуални теми, теми жизнено важни, но табу. Дискутирането и анализирането на важни за младежите теми, свързани…
0
48
Vacancy - УНИЦЕФ - България търси да назначи Административен Асистент, който да бъде базиран в София като национален доброволец на ООН. Това е спешна задача, поради което заинтересованите кандидати се насърчават да кандидатстват…
0
28
News - На 28.10.2022г. д-р Питър Фугъл от Национален център за деца и семейства „Анна Фройд“ във Великобритания ще изнесе публична лекция в НБУ Тема: Представяне на център „Анна Фройд“ и неговите терапевтични подходи основани на…
0
43
News - На 29-ти септември Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет бе домакин на дикусионен семинар за професионалисти на тема „Как да работим с роодители в конфликт?“. В него се включиха над 50…
0
83
News -    ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия стартираха двугодишен проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст”, финансиран от ЕС. Стартирал през януари 2021…
0
81
News - „Станахме по-добри и по – сигурни, научихме към кого да се обърнем, ако има някакъв проблем, научихме се да споделяме, опознахме се и станахме по-сплотени, разбрахме, че да се чувстваме добре е много важно.“ (децата и…
0
75
News - ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия реализират двугодишен проект„РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст” , финансиран от ЕС. В рамките на 6 месеца след…
0
64
Vacancy - Преходно жилище в София, квартал Горна баня, търси да назначи: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК NKPD 26356003 Преходно жилище е резидентна социална услуга за младежи между 16 и 18/20 години. Целта на услугата е…
0
50
Multimedia - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет организира два онлайн семинара по темата за практиките на супервизия в социалния сектор и в мултидисциплинарните екипи в България. Основни въпроси…
0
61
News - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца се застъпи за актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на грижата за деца. В писмо до Министъра на труда и…
0
87
News - В периода от декември до март Институт по социални дейности и практики в партньорство с 86 ОУ "Св. Климент Охридски"и ОУ „Св. Кирил и Методи“ гр. Ловеч пилотираха програма за „ПРОМЯНА НА НОРМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО В…
0
186
Vacancy -   Médecins du Monde (MdM) търси служител по психично здраве и психосоциална подкрепа за своя екип в Сливен, България. Офертата е за работа на пълен работен ден с възможност за частичен домашен офис с едногодишен договор с…
yes
0
183
News - Проектът REVIS - Преосмисляне на насилието над деца в училищата и прилежащите среди - проектът, който се провежда повече от две години, е към своя край. Двудневната заключителна конференция се проведе на 8 и 9 март в Будапеща…
yes
0
9
News - „Да бъдем по-добри с различните хора“- това избраха за име на своята кампанията ученици и учители от 5-7 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Александрово, които заявиха своята готовност да се включат в изпълнението на…
yes
0
66
News - Проект „Приятел за изслушване“ насочен към изграждане на позитивна и приятелска среда, което ще спомогне децата да развият своята емпатия и принадлежност към училищната среда и своите съученици. Проектът е иницииран от…
yes
0
100
News - Какъв може да бъде отговорът на децата, когато идентифицират насилие в училище? Кой може да им помогне да се справят? На тези и други въпроси си отговориха учениците от 5.-6. д клас на СУ "Сава Доброплодни" с класен…
yes
0
58
News - Със започването на новата календарна година  участниците от всички училища навлизат във финалната фаза от заложените в проект REVIS дейности, а именно реализирането на планираните от участниците проекти. В рамките на няколко…
yes
0
46
News - В гр. Шумен се проведе среща на двете училища, реализиращи дейности по проект Revis. Участниците представиха инициативите си в рамките на проекта по темата за тормоза и насилието в училище и идеите си за създаване на добър…
yes
0
99
News - „Важно е човек да се извни, когато осъзнае, че е тормозил съученик“, това споделя ученик в една от паралелките в 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ гр. София. Младежите вземат участие в дейностите по проект Revis и с оживление…