Include English

Последни новини

14 Февр. 2018
Национална мрежа за децата съобщиха, че според заместник-министър Росица Димитрова се предвижда увеличаване на инвестициите в обучения на персонал за центровете за деца. Тази информация ще присъства в актуализирания План за деинституционализация.... Прочети повече
14 Февр. 2018
Национална мрежа за децата съобщиха за даденото начало на системата „AMBER Alert – изчезнало дете“, която ще има функцията да изпраща информация за изчезнали деца до социалната мрежа "Фейсбук", където информацията ще може... Прочети повече
13 Февр. 2018
Opening Doors campaign website обяви нови факти в областта на реформата за закрила на детето в 16 европейски държави през 2017 г. - "процесът на деинституционализация продължава, но в Европа продължават усилията". Последното обобщение... Прочети повече
12 Февр. 2018
Неправителствената организация "Rainbow Families" съществува като неформална инициатива от 2012 г. в Хърватия и се събира като малка група еднополови родители и еднополови двойки, които искат да станат родители. Целта на НПО е да повиши... Прочети повече

ОБЩНОСТ

Activity

Flaviu Bercea has completed their Childhub profile
Flaviu Bercea has logged in to Childhub
deborah somerset-malia has completed their Childhub profile
deborah somerset-malia has completed their Childhub profile
nirak ilge has logged in to Childhub
nirak ilge току-що се регистрира
Izela Tahsini току-що оцени съдържание Техниката "Драсканици" на Доналд Уиникът [Video].
Izela Tahsini completed a daily quest by accessing multimedia content today.
Izela Tahsini completed a daily quest by accessing promising practice content today.
Izela Tahsini has completed a hidden quest
Izela Tahsini completed a daily quest by accessing library content today.
Izela Tahsini was awarded points for being active on Childhub
Izela Tahsini completed a daily quest by accessing news content today.
Izela Tahsini has logged in to Childhub
Evgenia Generalova has logged in to Childhub
Evgenia Generalova was awarded points for being active on Childhub
Arina Cretu completed a daily quest by accessing multimedia content today.
Child Protection Hub for Eastern Europe
мрежа за закрила на детето
Югоизточна Европа
Photo: Tdh | Francois Struzik

Свободни позиции

организация:
Terre des hommes
Country:
Унгария
Deadline:
организация:
Terre des hommes
Country:
Deadline:
организация:
Карин дом
Country:
България
Deadline:
26 Февр. 2018

Managing topics and tags used on Childhub

There are various reusable lists of topics, tags, countries etc used throughout Childhub to enable more consistent structuring and searching of the content. The main lists are detailed below:

Topics and sub-topics: These are the main child protection areas used to structure the content on Childhub. Every item of content should be tagged with at least one of these options.  You can edit the list used here.

Undefined

Management of the web addresses of content on Childhub

The website urls for content on Childhub are fully automated and translated according to a set of rules.

Rules for creation of these urls are provided for each type of content and for each language.

You can manage these rules here: http://childhub.org/en/admin/config/search/path/patterns

Occasionally you may need to update the urls for ALL content on the website. There are three steps needed to do this:

Undefined

Страници

Subscribe to мрежа за закрила на детето Югоизточна Европа RSS

Проектът е финансиран от: