Include English

Последни новини

15 Май 2018
Национална мрежа за децата споделиха, че здравното министерство е публикувало нова наредба регламентираща, че вече няма да е необходимо съгласието на родител или попечител за консултации, профилактични прегледи или изследвания на непълнолетни лица.... Прочети повече
08 Май 2018
Призивът за действие е краткото изявление, съставено от национални и глобални партньори, заедно с Центъра за закрила на детето, за укрепване на работната сила в социалните услуги и има за цел да подобри защитата, здравето и благосъстоянието на... Прочети повече
08 Май 2018
Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ , която стартира през учебната 2018/ 2019 г. Програмата има за цел да... Прочети повече
08 Май 2018
През 2016 г. Албания стартира цялостен процес на реформи в областта на правосъдието, за да се справи с недостатъците в съдебната система, както и да подобри и приведе в съответствие с международните стандарти съществуващото законодателство за... Прочети повече

ОБЩНОСТ

Activity

AIDA SHEHU has logged in to Childhub
AIDA SHEHU току-що се регистрира
Eliza Emily Campbell has logged in to Childhub
Zhivko Stankov completed a daily quest by accessing library content today.
Zhivko Stankov was awarded points for being active on Childhub
Ester Celic has logged in to Childhub
Arina Cretu току-що оцени съдържание [Albania] Agreement of collaboration for Child Protection in Albania.
Raphaële Catillon has logged in to Childhub
Raphaële Catillon току-що се регистрира
Naume Kupe has logged in to Childhub
Naume Kupe току-що се регистрира
Ina Verzivolli току-що оцени съдържание "Her story, our story" [Image].
Ina Verzivolli току-що оцени съдържание "Her story, our story" [Image].
Ina Verzivolli was awarded points for being active on Childhub
Ina Verzivolli completed a daily quest by accessing multimedia content today.
Ina Verzivolli току-що оцени съдържание [Albania] Agreement of collaboration for Child Protection in Albania.
Child Protection Hub for Eastern Europe
мрежа за закрила на детето
Югоизточна Европа
Photo: Tdh | Francois Struzik

Свободни позиции

организация:
SOS Детски селища България
Country:
България
Deadline:
организация:
Фондация „За Нашите Деца
Country:
България
Deadline:
07 Май 2018

Welcome

Проектът е финансиран от: