Latest in My Topics

0
47
Webinar - Уебинарът ще представи качествено изследване, проведено от Сара Тодоров, постдокторант в Бирмингамския Университет, Великобритания, на български и английски език. Приемната грижа е форма на семейна алтернативна грижа,…
0
159
Online library - Това ръководство има за цел да определи по-нататък работата на персонала, ангажиран в къта "Майта и бебе" и да обясни различните функции на ъгъла при извънредни ситуации. Ръководството може да служи и на всички…
0
38
Multimedia - Може ли училището да бъде място където децата и  младите хора да говорят свободно на своя език за трудни, но актуални теми, теми жизнено важни, но табу. Дискутирането и анализирането на важни за младежите теми, свързани…
0
43
Multimedia - Може ли училището да бъде място където децата и  младите хора да говорят свободно на своя език за трудни, но актуални теми, теми жизнено важни, но табу. Дискутирането и анализирането на важни за младежите теми, свързани…
0
36
News - На 28.10.2022г. д-р Питър Фугъл от Национален център за деца и семейства „Анна Фройд“ във Великобритания ще изнесе публична лекция в НБУ Тема: Представяне на център „Анна Фройд“ и неговите терапевтични подходи основани на…
0
380
News - На 29-ти септември Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет бе домакин на дикусионен семинар за професионалисти на тема „Как да работим с роодители в конфликт?“. В него се включиха над 50…
0
97
News -    ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия стартираха двугодишен проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст”, финансиран от ЕС. Стартирал през януари 2021…
0
91
News - „Станахме по-добри и по – сигурни, научихме към кого да се обърнем, ако има някакъв проблем, научихме се да споделяме, опознахме се и станахме по-сплотени, разбрахме, че да се чувстваме добре е много важно.“ (децата и…
0
91
News - ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия реализират двугодишен проект„РЕВИС – превенция и отговор на насилието след деца в училищна възраст” , финансиран от ЕС. В рамките на 6 месеца след…
0
61
Multimedia - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в Нов български университет организира два онлайн семинара по темата за практиките на супервизия в социалния сектор и в мултидисциплинарните екипи в България. Основни въпроси…
0
125
News - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца се застъпи за актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на грижата за деца. В писмо до Министъра на труда и…
0
99
News - В периода от декември до март Институт по социални дейности и практики в партньорство с 86 ОУ "Св. Климент Охридски"и ОУ „Св. Кирил и Методи“ гр. Ловеч пилотираха програма за „ПРОМЯНА НА НОРМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО В…
0
68
News - Изследванията потвърждават ползите от терапията с домашни любимци и тяхната лечебна сила. Контактът с животни може да осигури лечение на различни заболявания и може да се използва в различни условия като…
0
52
News - Европа:  12-то издание на Европейския форум по биоетика се фокусира върху етичните и обществени проблеми на децата Форумът 31 януари - 5 февруари 2022 г Работни срещи по въпроси, включително права на децата, сексуално и…
0
170
Online library - Докладът на УНИЦЕФ прави задълбочен анализ на ключовите тенденции, засягащи децата през третата поредна година от пандемията. Контекст: Продължение на доклада на UNICEF от 2021 “Prospects for children: a global…
yes
0
275
Online library - Тази учебна програма е разработена от екипа на Сдружение "Зона Семейство" в България: д-р Диана Русева и д-р Наталия Христова-Михайлова в рамките на проект "CARING - Да предизвикаме социалните норми за намаляване на…
yes
0
254
News - В рамките на заключителната конференция на проект REVIS, която се проведе в Будапеща на 8-9 март 2023 г., младите хора от България, Хърватия, Румъния и Сърбия имаха възможност да представят своето
yes
0
317
News - Проектът REVIS - Преосмисляне на насилието над деца в училищата и прилежащите среди - проектът, който се провежда повече от две години, е към своя край. Двудневната заключителна конференция се проведе на 8 и 9 март в Будапеща…
yes
0
18
News - „Да бъдем по-добри с различните хора“- това избраха за име на своята кампанията ученици и учители от 5-7 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Александрово, които заявиха своята готовност да се включат в изпълнението на…
yes
0
79
News - Проект „Приятел за изслушване“ насочен към изграждане на позитивна и приятелска среда, което ще спомогне децата да развият своята емпатия и принадлежност към училищната среда и своите съученици. Проектът е иницииран от…
yes
0
138
News - Какъв може да бъде отговорът на децата, когато идентифицират насилие в училище? Кой може да им помогне да се справят? На тези и други въпроси си отговориха учениците от 5.-6. д клас на СУ "Сава Доброплодни" с класен…
yes
0
63
News - Със започването на новата календарна година  участниците от всички училища навлизат във финалната фаза от заложените в проект REVIS дейности, а именно реализирането на планираните от участниците проекти. В рамките на няколко…