Дали институционалната грижа понякога не е в най-добрия интерес на детето?

снимка на Judit Németh-Almasi
26 Ян. 2015 -- Judit Németh-Almasi

Това е труден въпрос, защото по принцип винаги е по-добре за едно дете да бъде в семейна среда, в която може да се прилага индивидуално внимание и да има възможност да създава смислени взаимоотношения със значими възрастни. Все пак, има някои ситуации, когато институционалната грижа може да бъде по-добър вариант за детето.

Може да бъде вредно за детето, ако насаняванията се провалят (което води до отхвърляне), така че, когато едно дете има много трудно поведение и е малко вероятно да е в безопасност в алтернативна или приемна грижа, може да е по-малко вредено, ако се осигури непрекъсната грижа в институция, вместо детето да се мести няколко пъти. По същия начин за някои деца, които са постигнали значителна автономия, като например тези, които живеят на улицата, или за по-големи деца, които вече силно се идентифицират с собственото си семейство, може да не се справят / да не искат ново семейство.

Вместо да има един вид грижа, оптималното решение е да има набор от възможности - от базирани в семейството / приемна грижа до институционална грижа - и след това да реши какво е в най-добър интерес за съответното дете. Дори когато институционална грижа се счита, че е в най-добрия интерес на детето, тя трябва да се предоставя в малки домове, където децата могат да получат индивидуално внимание, а не в големите анонимни институции.

Бебетата и малките деца, дори и ако подлежат на осиновяване, винаги трябва да се настаняват в алтернативни семейно базирани грижи.

Проектът е финансиран от: