Data protection

Защита на данните и разкриване на информация

Личната информация, която предоставяте чрез Портала за закрила на детето ще бъде използвана за посочените цели. Тя може да се използва и от нас, за да ви изпратим информация, за която считаме, че ще представлява интерес за вас.

Порталът за закрила на детето нама да отдава, продава, нито предоставя личните Ви данни на трети лица, несвързани с Портала за закрила на детето, с изключение на случаите, когато законът го изисква или когато сме потърсили и получили Вашето специално разрешение за това.

Можете да поискате да бъдете заличени от нашата база данни по всяко време. Можете да направите това онлайн чрез вашия акаунт в Портала за закрила на детето или по имейл на info@childhub.org

Информацията, която сте предоставили ще се съхранява в локална база данни, както и в системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Порталът за закрила на детето в момента използва CRM система в Drupal, която е лицензиант на Програмата за конфиденциалност TRUSTe и спазва рамката за сигурност на  ЕС Harbor, както е описано от Министерството на търговията на САЩ и Европейския съюз. Можете да намерите повече информация за това на уебсайта Salesforce.com.

Информацията, която ни предоставяте може да се използва за целите на статистиката и качественото обслужване, но няма да бъде използвана по никакъв начин (извън първоначалната си цел), която даде възможност да бъдете идентифицирани.

С помощта на интернет страницата на Портала за закрила на детето и / или изпращането на материали, Вие се съгласявате условията за защита, съхранение и използване на тази информация по начина, описан в Декларацията за поверителност. Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, моля, пишете ни на info@childhub.org.

Уведомление за промяна на политиката за поверителност
Ние си запазваме правото да изменяме тази декларация за поверителност. Ако това се случи, ние ще публикуваме съобщение за промяната на интернет страницата и ще се счита, че промените се приемат от потребителите.

 

 

Проектът е финансиран от: