Предложете съдържание за добавяне към Childhub

Моля, използвайте формата по-долу, за да предложите на съдържание, което мислите, че е от значение за Портала!

Моля, дайте описание на съдържанието, което искате да добавите, включително датата на публикуване (или дата на стартиране, ако е събитие)
Файловете трябва да бъдат по-малки от 50 MB.
Разрешени разширения на файлове: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav.

Проектът е финансиран от: