„Напреднала маргиналност, етнически разделения и стратегии на държавата", лекция на Loïc Wacquant [Video]

Издател: 
ABFs film- & medienätverk
Дата: 
18 Ян. 2019

Споделяме с вас тази лекция на социолога Loïc Wacquant на темата „Напреднала маргиналност, етнически разделения и стратегии на държавата" (Advanced marginality, ethnoracial divisions and the strategies of the state). Лекцията е на английски език и с продължителност от 2 часа.

Wacquant обсъжда под формата на исторически и структурен анализ „какво се е случило след падането на епохата на консенсусни решения", анализ на „новите форми на напреднали граници". С други думи, социологът разглежда засиленото етническо разделение на града, дисциплинарните и репресивни държавни политики насочени срещу маргинализираните в обществото или трудоспособното население, което е принудено да живее в несигурност. Това е един процес на негативна социализация, който неизбежно афектира развитието на младите членове на тези маргинализирани групи.

Language(s) of materials: 
английски
Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: