Разпознаване на насилието над деца [Документ] [Document]

Издател: 
Terre des hommes
Дата: 
25 Окт. 2019

Това практическо ръководство е написано от Пол Берча за това как да се идентифицират признаци на насилие при деца. Често децата не са в състояние да разкрият какво се е случило с тях, затова е много важно професионалистите да бъдат бдителни и да разбират други признаци на възможна травми. 

 

Click image to zoom: 
Прикачените файлове: 

Проектът е финансиран от: