„Що е социална работа?“ - част 1 и част 2 [Video]

Издател: 
Know-How Centre for the Alternative Care for Children
Дата: 
18 Май 2019

„Що е социална работа?“ беше темата на първата месечна дискусионна среща, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Темата на първата среща, проведена в рамките на новата инициатива за месечни дебати и дискусии на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ беше представена от гл. ас. д-р Румен Петров, преподавател по социална работа в Нов български университет.

Предлагаме ви линк към видеосъдържанието на представената за дискусия тема на 9 май, която постави под въпрос философията и етиката на социалната педагогика и социалната работа. Един много интересен поглед върху обществените нагласи към социалните групи — обект на социалната работа, стигмата по отношение на потребителите на социални услуги, темата за „девиантността“, в какво се състои критиката на социално педагогическата парадигма и има ли български текстове, които защитават една алтернативна позиция?

Language(s) of materials: 
български

Проектът е финансиран от: