Talking Mental Health, анимация на великобританския център за деца и семейства "Анна Фройд" [Video]

Издател: 
Anna Freud National Centre for Children and Families
Дата: 
19 Юли 2018

Националният център за деца и семейства "Анна Фройд", Великобритания, сподели тази анимация озаглавена Talking Mental Health (Да поговорим за психично здраве). Клипът е на английски език, насочен е към ученици от начални училища и е разработен чрез сътрудничество с деца. Анимацията има за цел да предостави на децата:

  •      Разбиране за това какво е психичното здраве и разликата между всекидневните малки чувства и голямо чувство
  •      Съгласуван и достъпен език, който да обясни какво е психичното здраве
  •      Разбиране за това как да бъдем добри слушатели

Освен това центърът "Анна Фройд" са разработили и инструменти за учители, които да бъдат използвани от училищния персонал паралелно с анимацията. Можете да научите повече за него на уебсайта на Анна Фройд (на английски език), където можете също да гледате видеоклип "Зад кулисите", както и представяне на анимацията от патрона на центъра - херцогинята на Кеймбридж.

Language(s) of materials: 
английски

Проектът е финансиран от: