[България] Децата и учениците ще бъдат оценявани спрямо възможностите им чрез методиката ICF-CY

19 Септ. 2018
Source: 
МОН

Министерството на образованието и науката (МОН) съобщи, че подготвя, заедно с УНИЦЕФ, въвеждането на оценка на потребностите на деца и ученици спрямо възможностите им. Новината е била обявена от заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по време на на среща с представители на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и центровете за специална образователна подкрепа. CF-CY ("Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето за деца и младежи, разработена от Световната здравна организация") ще бъде базирана на силните страни и възможностите на децата и ще има ръка в изготвянето на планове за подкрепа. В началото на 2019 г. се очаква да започнат обучения на учители, които ще работят с методиката.

Проектът е финансиран от: