[България] Годишната национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите получи одобрение от правителството

15 Март 2019
Source: 
Национална Мрежа за Децата

Национална мрежа за децата съобщиха, че Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г. бе приета от българското правителство. Това е ежегоден документ изпълняняващ Закона за борба с трафика на хора и Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017- 2021 г. През 2019 г. Националната програма ще акцентира върху превенцията, като ще бъдат проведени 3 национални кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация. Ще се проведе и кампания фокусирана върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, която ще се проведе по повод Европейския ден за борба с трафика на хора (18 октомври).

На национално, регионално и местно ниво ще бъдат реализирани множество обучения целящи повишаването на възможностите на специалистите за разпознаване на потенциалния риск от трафик и подобряване на взаимодействието по правилното насочване на жертвите на трафик. Това включва и специализирани обучения за прокурори и служители на МВР.
Също така през настоящата година Националната комисия ще продължи да осигурява и специализирана подкрепа за жертвите. През изминалата 2018 година услугите на комисията са помогнали на 29 лица, сред които и 7 деца. В момента НКБТХ осигурява медицинска, психологическа, правна и социална помощ на 13 лица. Освен това жертвите получават и психо-социална подкрепа целяща реинтеграция в обществото. Важно е да се отбележи, че около 70 % от жертвите, получили помощ в приютите на НКБТХ, са съдействали на органите на реда за разкриването на престъпления свързани с трафика на хора.

Предвижда се подобряване на националното законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите, чрез приемането на промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагането му, които ще бъдат синхронизирани с европейското законодателство.

Проектът е финансиран от: