[България] Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България

28 Ян. 2018
Source: 
Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца

На 24.01.2018 г. се проведе среща-консултация по повод създаването на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България, на която участва представител на Ноу-хау центъра. Проектът е иницииран от Тръста за социална алтернатива и ще се реализира в рамките на две години (2018-2019 г.) с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество“.

Целта на мрежата е да развива експертния капацитет сред ромските и други специалисти по ранно детско развитие (РДР), работещи с ромски общности; да работи за увеличаване на броя на специалистите в областта на ранното детско развитие в ромската общност; и застъпничество за промени в политиките, насочени към подобряване на достъпа на ромските деца до висококачествени услуги. Това ще бъде мрежа, обслужваща специалистите в областта на РДР, които работят с ромски деца, посредством която да се подпомага повишаването на качеството на услугите за децата в ранна възраст от ромската общност в България.

Срещата събра заинтересованите страни, които имаха възможност да дадат своите предложения за подобряване и надграждане както по отношение на дейностите, така и по отношение на управлението на Мрежата.

Проектът е финансиран от: