[България] Предстои мащабна кампания срещу употребата и разпространението на наркотици сред учениците

05 Ноем. 2018
Source: 
Национална Мрежа за Децата

Министерството на здравеопазването чрез Националния център по наркомании и неговите 28 звена – Превантивно-информационни центрове ще координират мащабна превантивна кампания срещу употребата и разпространението на наркотици от учениците започва в цялата страна. Фокусът на кампанията ще бъдат ученици от 14 до 19 години, възрастите, в които децата са склонни да експериментират, без да осъзнават какво употребяват.

Кампанията цели универсална превенция чрез разговори с деца и родители за проблемите, до които употребата на наркотици довежда. Планира се изработването на единен механизъм за всеки регион, който да включва наблюдение и действие при установяване на ученици, които употребяват дрога.

Проектът е финансиран от: