[България] Започна обучението по „Сбъдване на (не)възможните мечти“

19 Ноем. 2018
Source: 
http://knowhowcentre.nbu.bg/obuchenie-fid/

Как сбъдваме (не)възможните мечти?

Започна обучението по проект „Сбъдване на (не)възможните мечти“ на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, насочен към изграждането на капацитет на професионалисти, работещи за и с деца в областта на закрилата на детето и осигуряващи държавна грижа за деца, лишени от родителски грижи и деца мигранти. Обучението се осъществява основно чрез: (1) устойчиви методологични инструменти за работа с децата и младежите, които да помогнат на младия човек да направи своя „Личен проект за живота след напускане на държавната грижа“ и (2) създаване на модел и механизъм за координация между институциите като 3-компонентна подкрепяща мрежа за деца и младежи, напускащи институциите в трите важни за младия човек сфери – образование, заетост и подкрепящи социални услуги.

Продължаващо образование за специалистите

Основна цел е, след като преминат през конкретните обучения, екипите да бъдат подкрепяни чрез супервизия и местни обучители в пряката работа с младежите. Ключово е, най напред, хората, които работят с деца в резидентна грижа, да повярват, че нещо може да се промени, да усетят потребността от повече умения и знания за самите себе си като професионалисти, за да могат по-успешно да работят с младежите.

Бъдеще и отговорност

Необходимо е, още докато са в специализираната резидентната услуга, децата да започнат да формират адекватни възгледи за живота и да разсъждават за това какво искат да се случва с тях занапред. В рамките на проекта целим да ги провокираме да започнат да поемат отговорност за собствения си живот, през идеята за изготвяне на техен личен план и проект за бъдещето им.

Успеваемост в средното образование

Изключително важно е да ориентираме децата към успешното завършване на средно училище, тъй като 45% от тези младежи все още остават само с основно и начално образование. Това е една много притеснителна статистика, която прави почти всеки втори младеж неконкурентно-способен на пазара на труда.

Професия и умения за живота

Освен това, не на последно място, акцентираме и върху други ценни фактори за самостоятелност и независимост, като способности и умения за справяне с общите житейски условия – намиране на жилище, дългосрочна и удовлетворяваща работа, финансова самостоятелност и стабилност, семейно планиране и бюджет – теми, които са ключово важни за всеки млад човек.

Можете да намерите допълнителна информация, както и да научите за мотивациите на екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в статията източник.

Проектът е финансиран от: