[Финландия] Финландия създава център за подкрепа на психичното здраве на бежанците

06 Май 2019
Source: 
YLE

Финландският Национален институт за здраве и благополучие в партньорство с пет университетски болници в страната, както и Финландската асоциация за психично здраве и с подкрепата на Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейската комисия (AMIF) стартира нов национален проект за насърчаване здравето на бежанците. Проектът имаше за цел да създаде Център за експертиза с цел да се обучат болниците и здравните работници в областта на психичното здраве с цел насърчаване и предоставяне на услуги за грижа за психичното здраве сред жителите с произход от търсещите убежище. Работата по центъра вече е започнала като част от проекта PALOMA и е планирана да продължи след юни 2021 година.

Проектът е финансиран от: