[Международни] Технически консултант в областта на закрила на децата

11 Ян. 2019

Фондация "Terre des hommes" търси консултант за техническа подкрепа в развитието на нашите подходи, методологии и интервенции за закрила на детето. 

:Моля, погледнете длъжностната характеристика, която е прикачена. 

За да кандидатствате:

Моля, изпратете на scn@tdh.ch

  • Ваше CV
  • писмо, което доказва Вашия опит и интерес за тази позиция 
  • Вашето финансово предложение.

Фондация "Terre des hommes"  не поставя крайни срокове за тази позиция и всяко предложение ще бъде разгледано, когато пристигне. 

 

Процедурата по подбора на  Фондация "Terre des hommes" отразява нашата политика за закрила и сигурност на децата. 

 

Прикачените файлове: 

Проектът е финансиран от: