[Украйна] Защита на уязвимите деца и младежи в Украйна от трафик

26 Апр. 2019
Source: 
International Organization for Migration (IOM)

Уязвимите млади хора са високорискови групи, които стават жертви на трафик на хора. Последните резултати от проучването, проведено от Международната организация за миграция (МОМ) „Осъзнаване на рисковете от трафика на хора сред уязвимите деца и младежта в Украйна“ показа, че 96 процента от младежите на възраст 14–20 години, задържани в местата за лишаване от свобода, казват, че ще приемат поне едно предложение, което може да доведе до трафик на хора. Подобни високи стойности се появяват и при отговорите на децата, регистрирани в центровете за непълнолетни в пробация и за бездомните деца, съответно 86 и 81 процента.

Ан Нгуен, и.д. началник на мисията в МОМ, подчерта, че е постигнато подобрение, но предстои още много работа. Според Нгуен „в продължение на три години делът на тези, които са наясно с поне един вид съвременно робство, е нараснал от 79% на 85%. Въпреки това, повлияни от тяхната социална среда, 66% от уязвимите деца и младежи от 13 до 20 години все още са готови да приемат поне едно предложение, което може да ги доведе до падане на трафикантите. ”Това подобрение е резултат от усилията на правителството и неправителствени участници, работещи с уязвими деца, за повишаване на осведомеността относно опасностите от трафика на хора и оказване на помощ на жертвите. МОМ призовава всички участници в Украйна да продължат работата по превенция на трафика на хора сред уязвимите групи, децата и младите хора.

 

Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: