[Югоизточна Европа] Насилието срещу деца е глобална епидемия, която изисква спешни мерки

09 Юли 2019
Source: 
ChildHub

На 27 и 28 юни 2019г. в София се проведе регионална конференция на високо равнище на тема „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за превенция и справяне с насилието срещу деца“. Експертите определиха набор от технически и многосекторни действия за предотвратяване и реагиране на насилието над деца и изграждане на силни партньорства в региона на Европа и Централна Азия. Що се отнася до положението в България, непосредствената препоръка е да се ангажираме да събираме и анализираме данни за насилието, като използваме всеобхватен и систематичен подход. Освен това, трябва да се осигури от всички съответни органи и международни организации силна подкрепа на родителите да отглеждат децата си в безопасна и грижовна среда.

Събитието събра над 150 експерти и представители на държавни институции от 10 страни в региона на Източна Европа и Балканите, както и известни учени от Ирландия, САЩ и др. Събитието беше организирано съвместно от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Световната здравна организация (СЗО), Центъра за закрила на детето (Child Protection Hub) и Сдружение „Детство без насилие“.

Според наличната глобална статистика около 1 милиард деца по света годишно са жертви на някаква форма на насилие - физическо, сексуално или емоционално. Икономическите загуби от насилие над деца се оценяват на 7 трилиона долара или 8% от брутния вътрешен продукт. Ако детето е изложено на повече от 4 нежелани преживявания в детството си, то тогава детето става 2 пъти по-вероятно да има сърдечно заболяване, 4 пъти по-вероятно да се ангажира с рискова употреба на алкохол, 6 пъти по-вероятно да има ранна бременност в тийнейджърските години, 6 пъти по-вероятно да започне да пуши и 20 пъти по-вероятно да извърши престъпление и да отиде в затвора, както и 49 пъти по-вероятно да извърши опит за самоубийство. Това са някои от фактите, данните и констатациите, представени по време на регионалната конференция „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца”.

В България няма унифицирани данни за случаи на насилие над деца (включително насилие над деца, експлоатация и неглижиране). Данните се събират от различни институции и по различни критерии. През 2018г. в Агенцията за социално подпомагане са постъпили 1 106 доклада за насилие над деца, уточни г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. От тях са отворени 347 случая, след което е установено, че тези деца са изложени на риск и са взети съответни мерки. Паралелно с това Главна прокуратура съобщи, че 2379 деца на възраст 14-18 години и 1941 деца под 14 години са били жертви на престъпления. По данни на Министерството на образованието и науката за учебната 2017/2018 в училище са регистрирани 3616 случая на агресия.

Проверете страницата на Childhub Facebook page за повече информация относно конференцията и резултатите!

Проектът е финансиран от: