alert

Предупредително съобщение

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Thematic learning

Thematic learning: Children on the move

Трафик на хора по миграционните маршрути
Следният модул за онлайнобучение е предназначен да помогне на специалистите от фронтоваталиния да идентифицират и да насочат предполагаеми жертви на трафик на хора.
Насочени към семейството интервенции за деца-бежанци в градския контекст (ChildHub Webinar)
За уебинара: Градският контекст предлага уникални възможности и нещастия за децата бежанци.
Кампания „Дестинация неизвестна“ и Инициативата за правата на децата в контекста на Глобалния договор на ООН
За уебинара: Това е съвместен уебинар между Кампанията „Дeстинация неизвестна“ (Destination Unknown Campaign) и Terre des Hommes относно правата на децата в контекста на Глобалния договор на ООН (UN Global Compacts).
Добре дошли на детската площадка! Интерактивни и артистични инструменти за работа с деца и възрастни [уебинар на Портала за закрила на детето]
Когато работим с хора, много често ни се налага да бъдем креативни, за да задържим вниманието, въвлечеността и сътрудничеството им. Интерактивните инструменти (като напр.
Положителни практики за участието на децата в ЕС: деца мигранти
Publisher: Child Protection Hub
Участието на децата във всички аспекти на съвременното общество е изключително важно за доброто развитие на децата.
Бежанска и мигрантска криза - немски опит (Childhub уебинар)
След като бежанската криза започна в Европа, Германия беше една от държавите, която прие значителен брой бежанци.
Идентифициране на деца-жертви в контекста на текущия имиграционен поток
Трафика на хора е сериозно престъпление и насилие над фундаменталните и индивидуални човешки права и достойнство. Той включва експлоатацията на уязвими хора, често малцинства, изтъргувани от престъпници като контрабанда с цел иконимическа изгода.
Емоционалното здраве на социалните работници
Известно е, че хората в сферата на социалната помощ, тези, които помагат на други хора трябва първо да се погрижат за своето здраве.

Проектът е финансиран от: