Фондация Сийдър търси да назначи служител Набиране на средства

Краен срок за кандидатстване: 
21 Март 2017

Фондация Сийдър търси да назначи  служител Набиране на средства на пълно работно време за централния си офис в София. Търсят енергично и отговорно лице, което да участва в изпълнението на стратегията за набиране на средства да търси  потенциални донори да  работи с различни комуникационни канали да пише текстве и съощения за пресата.  Кандидатът трябва са е с бакалавърска степен по бизнес маркетинг PR  или подобна сфера  и да владее отлично английски и български (писмен и устен).  Необходимите документи за кандидатстване CV и cover letter са на английски. Може да ги изпратите на Александрина Димитрова alexandrina@cedarfoundation.org.Крайният срок е 28.03.2017г .

Фондация Сийдър е българска неправителствена организация, която работи за положителна промяна в държавната политика и обществените нагласи към ощетени деца и възрастни.

Те са първите, които закриха   държавно сиропиталище за деца с увреждания и провокираха   политика на деинституционализация в България. В момента фондация Сийдър  управлява 9 социални услуги и осигурява 24-часова индивидуална грижа и специализирана помощ за 100 деца и млади хора, повечето, от които с увреждания.

Проектът е финансиран от: