Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ търси координатор на Консултативния съвет за бежанците (Refugee Advisory Board - RAB). Позицията е част от проект, който има за цел да осигури участие на членовете бежанци в процесите на разработване на политики, които имат пряко въздействие върху благосъстоянието им. Ролята е временна, от март до октомври 2021 г.

Изисквания за кандидатите:
- Разширена университетска степен по психология, социална работа, социални науки или свързани изследвания;
- Най-малко 2-3 години опит с изграждането на организационни структури и култури, механизми за мобилизация на общността, надзор, наставничество, коучинг или друг подходящ опит;
- задълбочени познания по въпросите на убежището, нуждите на бежанците, правата / задълженията. Опитът от първа ръка е предимство.
- Общо разбиране на стратегическите приоритети на ВКБООН, базирана на общността защита и отчетност на политиките на засегнатото население на организацията.
- Управленски компетенции
- Стратегическо планиране и визия: планиране и организиране
- Лидерство
- Аналитично мислене
- Преговори и разрешаване на конфликти
- Езици: Владеене на устен и писмен български и английски език; Арабски или фарси език е предимство.

Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2021 г. Заинтересованите кандидати трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на: office@crw-bg.org

Допълнителна информация за организацията и отговорностите на ролята може да откриете в обявата източник.

Childhub

You might like..

0
2
Сдружение „Каритас София" търси кандидати за позицицията сътрудник социални дейности за работа с мигранти в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) София (с. Бусманци). Сдружението предлага трудов договр на 4 часа, покриване…
0
1
Повече от 5 години, Каритас София работи с деца-бежанци и младежи, живеещи в София, чрез различни проекти. Децата бежанци са изправени пред значителни труности в достъпа до образование и/или интегриране в България. Много от децата и младежите, които…
0
Сдружение „Каритас София" търси експерт за позицията Координатор проекти за офиса си в София. Позицията включва ръководство и координация на свързани проекти, програми и програмни дейности в отдел „Миграция и интеграция" на Каритас София. Можете да…
0
1
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, споделиха обява за започналия прием за МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства“. Социалните услуги и подкрепата за децата в риск и с множество психо-социални потребности и за техните…
0
1
Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси Социален работник за назначаване в рамките на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, финансиран по Фонд "Убежище, интеграция и миграция" на ЕС…
0
12
Сдружение SOS Детски селища България, търси да назначи сътрудник социални дейности- възпитател в център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г. (SOS Младежки дом) гр. София Изизсквания към кандидата: Висше образование в областта на…
0
1
Europe.bg съобщиха за появата на обява за работа в официалния вестник на ЕС за позицията на „Европейски надзорен орган по защита на данните“. Длъжността е отговорна за гарантирането на спазването на основните права и свободи на физически лица, по-…
0
4
Фондация „Конкордия България" търсят ръководител „Преходно жилище за деца и младежи" за екипа си в гр. София. Фондацията предлага: • Трудов договор с работно време по график. • Социален пакет: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и…
0
1
Неправителствената организация  ,,За Нашите деца``, която вече 25 години  подкрепя  уязвими обществени групи и  си  партнира  с местни и международни институции,  търси да привлече лидер, ангажиран към темата за детското развитие . Отговорностите на…
0
1
Фондация “За Нашите Деца” търсят Експерт Организационно развитие за екипа си в София. Ролята включва: Съдействaне за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери; Съдействaне за стратегическото и…
0
Фондация „Сийдър" търси Координатор „Фондонабиране и комуникации" на пълно работно време за екипа ѝ в централния офис на фондацията в София. Позицията включва следните дейности: Участвие в разработването и прилагането на Стратегията за…
0
На 27 и 28 юли в София ще се проведе лекция и работилница на тема: "Създаване на самоорганизиращи се учещи общности и фасилитиране на учещи се култури" - вкъщи, в класната стая, в света. Събитието е организирано от Общност за демократично…
0
1
Terre des hommes търси да назначи консултант към проект „Портал за закрила на децата за Югоизточна Европа (ChildHub)“. ChildHub е регионална инициатива, която насърчава непрекъснатото усъвършенстване на практиките и политиките за закрила на детето в…
0
Сдружение "Образование без раници" търсят Координатор проект и асистент на изпълнителния директор за екипа си, който да работи пряко и интензивно с изпълнителния директор на сдружението, както и с настоящите координатори. Сдружението работи за…
0
Целта на заданието е да определи, чрез конкурс от 6 до 8 изследователи, които да се обучат в прилагането на метода за изследване и да изучат в продължение на 10 месеца процесите на ДИ в четири района на България. Участниците в обучението ще участват…