Ръководител на Център за настаняване от семеен тип

Краен срок за кандидатстване: 
31 Ян. 2020
Country(s) that the job is based in: 
България
организация: 
SOS Детски селища България
Job type: 
Manager

SOS Детски селища България търсят Ръководител на център за настаняване от семеен тип за екипа си в София.

Позицията включва следните задължения:

 • Организиране на функционирането на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) към Програма „SOS Детско селище София", която се реализира в два центъра - SOS Младежки дом „Мечтатели" и SOS Младежки дом „Приятели".
 • Ръководене, организиране и контролиране на дейността и пряката работа на сътрудниците в ЦНСТ.
 • Осъществяване връзка с държавни и обществени организации, имащи отношение към работата с деца и младежи и защита на най-добрия им интерес.
 • Осъществяване пряка социална и педагогическа работа с децата и юношите, настанени в ЦНСТ.
 • Организиране и активно участие във всички дейности на ЦНСТ и други проекти SOS Детски селища България

Изискванията са следните:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Трудов стаж по специалността в подобна сфера мин. 5 години
 • Управленски опит и умения за мотивиране на екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеене на английски език ще бъдат допълнително предимство.

Ако сте заинтересовани, можете да кандидатствате с мотивационно писмо и автобиография до 31 януари 2020.

Лице за контакт: Анелия Рогелова, e-mail: anelia.rogelova@sosbg.org, тел. 02 818 49 36

Обявата източник можете да откриете ТУК.

Language(s) of the attached materials: 
български

Проектът е финансиран от: