Организация SOS Детски селища България търси Сътрудник социални дейности-възпитател за екипа си в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца от 14 до 18 г. в София. Организацията предлага динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип и възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията.

Задължения на ролята:

 • Осъществяване на пряка социална и педагогическа работа с юноши настанени в ЦНСТ
 • Осъществяване на контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защитата на най-добрия им интерес
 • Организиране и поддържане на домакинското ежедневие
 • Организиране на свободното време на децата
 • Активно участие във всички дейности на ЦНСТ и изпълняване на други дейности, възложени от ръководството

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
 • Познаване на особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши (младежи и девойки)
 • Умения за работа в екип
 • Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
 • Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/ и владеенето на английски език са предимство.
 • Готовност за работа на смени по график

Ако сте заинтересовани, можете да кандидатствате на имейл office@sosbg.org с автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършена образователна степен и допълнителни квалификации и препоръка от минала месторабота.

Childhub

You might like..

0
4
SOS Младежки дом София търсят Сътрудник социални дейности за екипа си в Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г. Ролята включва следната дейност: Осъществяваване на пряка социална и педагогическа работа с юношите, настанени в ЦНСТ…
0
22
Сдружение SOS Детски селища България, търси да назначи сътрудник социални дейности- възпитател в център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г. (SOS Младежки дом) гр. София Изизсквания към кандидата: Висше образование в областта на…
0
1
SOS Детски селища България търсят Ръководител на център за настаняване от семеен тип за екипа си в София. Позицията включва следните задължения: Организиране на функционирането на услугата Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) към Програма „…
0
Сдружение SOS Детски селища България (www.sosbg.org, като част от SOS Children's Villages International) търсят Експерт набиране на средства – корпоративни партньорства за екипа си в София.  Ролята включва планиране и осъществяване на дейности…
0
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси да наеме Технически асистент, който да подпомага дейността на програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ за екипа си в София. Позицията е за работа при непълно работно време, като ТСА предлагат…
0
Фондация „Светът на Мария“ търси Трудов наставник за екипа си в Дневния център „Светове“. Ролята включва осъществяването на социална работа с потребители на социалната услуга „Дневен център с трудови дейности „Светове“. Основните функции са следните…
0
3
Сдружение „Каритас София" търси кандидати за позицицията сътрудник социални дейности за работа с мигранти в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) София (с. Бусманци). Сдружението предлага трудов договр на 4 часа, покриване…
0
1
Фондация “За Нашите Деца” търсят Експерт Организационно развитие за екипа си в София. Ролята включва: Съдействaне за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери; Съдействaне за стратегическото и…
0
SОS Детски Селища търси да назначи ръководител развитие програми, който да разработва стратегически насоки за развитие на социалните програми на сдружението в области като застъпничество за правата на децата, подкрепа на деца в риск, програми за…
0
1
Фондация „Здраве и социално развитие“ (http://www.hesed.bg ) търси да назначи социален работник в център за работа с деца. Центърът се намира в кв. „Факултета“, гр. София. Описание на длъжността:       • Проучва и анализира индивидуалните социални…
0
1
Сдружение "Образование без раници" търсят Координатор проект и асистент на изпълнителния директор за екипа си, който да работи пряко и интензивно с изпълнителния директор на сдружението, както и с настоящите координатори. Сдружението работи за…
0
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, търси професионалист за своя малък, но много динамичен екип, със следната образователна степен и квалификации: Докторантура (PhD или пред защита) в следните области: психология, социология,…
0
2
ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ - Превенция на изоставянето на деца и лица в риск и настаняването им в институции. Разработване и изпълнени на информационни и подкрепящи програми.  - Подкрепа и консултиране на деца и семейства от общността. Работа по програми…
0
2
Център за академични изследвания София (ЦАИ) търси Офис мениджър на пълен работен ден за екипа си. Задълженията на ролята включват: Административна подкрепа за международен, разположен в София изследователски институт по хуманитарни и социални…
0
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ търси да назначи Технически сътрудник за изпълнението на дейността си. Изискванията за длъжността са следните: Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо Завършено образование…