Технически сътрудник

Краен срок за кандидатстване: 
10 Юни 2019
Country(s) that the job is based in: 
България
организация: 
Младежка фондация „Арете“- България
Job type: 
NGO worker

Организацията Младежка фондация „Арете" - България търсят технически сътрудник за екипа си в София, който да участва в изпълнението на амбициозната мисия на организацията подкрепяйки директора за България и програмните ръководители.

Сред основните задължения и отговорности на позицията са:

- Осигуряване на административна и техническа подкрепа, съдейства при разрешаването на вътрешно административни задачи;
- Организиране и координиране на графиците за пътуване и срещи на екипа на фондацията;
- Съдействие при организиране на обучения и срещи;
- Подпомагане за изработването на доклади, бюлетини и други, свързани с работата на фондацията документи;
- Поддържане на база данни на всички преки и непреки бенефициенти на фондацията;
- Оказване на подкрепа на Програмните ръководители в събирането на текуща, систематична и изчерпателна база данни, обратна връзка и оценка от бенефициенти и партньори;
- Управление на медийното отразяване, анонсиране и маркетинг на  дейности и събития на фондацията;

Изисквания:

- Висше образование и компетентност в управление и организационно-оперативни познания;
- Отлична комуникативност и грамотно ползване на български език;
- Добро владеене на английски език (писмено и говоримо);
- Компютърна грамотност (Word, Excel);
- Добри организационни умения и водене на отчетност (критичното внимание към детайлите);
- Зрялост, дискретност, ентусиазъм и позитивно отношение.

Ако сте заинтересовани можете да изпратите мотивационо писмо и автобиография до 10 юни 2019 г. на имейл: info@areteyouth.org  или по пощата на адрес: Младежка фондация „Арете"-България,  гр. София 1202, бул. "Кн. Мария Луиза" №77, ет. 2.

Можете да намерите допълнителна информация в обявата източник ТУК.

Language(s) of the attached materials: 
български

Проектът е финансиран от: