ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Краен срок за кандидатстване: 
30 Ноем. 2019
Country(s) that the job is based in: 
България
организация: 
Know-How Centre for the Alternative Care for Children
Job type: 
Non-governmental Organisation (NGO)

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ търси да назначи Технически сътрудник за изпълнението на дейността си.

Изискванията за длъжността са следните:

  • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
  • Завършено образование бакалавър
  • Ползване на компютър и софтуерни програмни продукти, нужни за изпълнението на длъжностните задължения – MS Office (Word, Excel, Power Point и др.) и др.
  • Опит като технически сътрудник или сходна позиция.

Информация за позицията: Длъжността е пряко подчинена на директора на НХЦ. Длъжността е позиционирана в офиса на НХЦ в София. Целта на позицията е административна подкрепа на офиса в София.

Конкурсът ще се проведе в две части – подбор по документи и провеждане на интервю. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца ще се свържат само с кандидатите, които са допуснати до интервю. Кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и CV на английски език на следния адрес: info@knowhowcentre.org до 30 ноември 2019 г. Интервютата с одобрените по документи кандидати ще се проведат в периода от 1 до 15 декември 2019 г. Успех!

Language(s) of the attached materials: 
български

Проектът е финансиран от: