Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

168 items available. Click here to search.
2020 - Know-How Centre for Alternative Care for Children
„Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран по JUST/2017/ACTION GRANTS, създаде нови методологии за работа с деца, напускащи резидентна грижа. Като част от НБУ, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца поставя като една от водещите цели в...
2020 - Children’s Commissioner for England
„Децата вече са по-наясно със собственото си психично здраве и са много по-подготвени да го обсъждат. Това е много добре. Но децата също са наясно, колко е трудно да получат помощ за себе си или за приятелите си. Достъпът до услуги остава най-...
2020 - UNICEF
Този кратък застъпнически документ на УНИЦЕФ подчертава съществените различия в разпределението на публичните разходи за образование. Някои от факторите, които все още пречат на бедните деца да получат достъп до качествено образование, са...
2020 - Plan International
РЕЗЮМЕ В бързо урбанизиращия се свят расте броят на децата, живеещи в неформални населени места в градските райони. Животът, пред който са изправени тези деца, може да се характеризира с хронична несигурност и несигурни условия на живот. Но извън...
2020 - Education Policy Institute
Изследване на Института за образователна политика установи, че 133 000 млади хора, насочени към специализирани служби за психично здраве в Англия, са били отхвърлени през 2018-19. Проучването изследва достъпа до специализирани услуги, времето за...
2019 - Crisis Response and Policy Centre
Това проучване, публикувано от Центъра за реагиране на кризи и политики (Сърбия), представя резултатите от проекта за уязвимост на мигранти при нерегулярно движение, подкрепен от Швейцарския държавен секретариат за миграция. Изданието се състои от...
2019 - The Moving Minds Alliance
Ранните житейски преживявания оформят архитектурата на мозъка и поставят основата за по-късното развитие. Най-младите бежанци са изправени пред сложни рискове, които застрашават дългосрочното им развитие и благополучие. Все пак многоизмерните нужди...
2019 - Danish Refugee Council
Това ръководство има за цел да определи по-нататък работата на персонала, ангажиран в къта "Майта и бебе" и да обясни различните функции на ъгъла при извънредни ситуации. Ръководството може да служи и на всички участници в областта, които работят с...
2019 - Gyermekjogi Koalició
Докладът, описан по-долу, се основава на редовни консултации между участващите организации в рамките на НПО Коалиция за правата на детето. НПО „Коалиция за правата на детето“ е създадена по инициатива на Националния комитет на УНИЦЕФ за Унгария...
2019 - UNICEF
От въведението на доклада: Преди 30 години Общото събрание на ООН прие Конвенцията за правата на детето в момента на бързите глобални промени, белязани от края на апартейда, падането на Берлинската стена и раждането на световната мрежа. Тези...

Страници

Проектът е финансиран от: