Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

152 items available. Click here to search.
2019 - Hintalovon Child Rights Foundation
От предговора на документа: Вследствие на инициативата на Фондация за правата на децата Hintalovon и нейните доброволци ученици, посланици на правата на детето, първият, изготвен от деца, доклад вУнгария относно положението на правата на децата е...
2019 - UNHCR
Документът е публикуван от Агенцията на ООН за бежанците, Детския фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция и анализира положението на децата на бежанци и търсещи убежище по отношение на образованието....
2019 - Британската асоциация на социалните работници (BASW)
Документът има за цел да подпомогне социалните работници да се справят с проблемите на бедността, с практически предложения, като предложение как да се помогне на семействата да увеличат максимално доходите. Ръководството е разработено като част от...
2019 - The European Commission
The European Commission published the 2019 report focusing on national implementation of Roma inclusion measures. The report shows the most vital factors influencing four policy areas (education, employment, health, housing), as well as trends...
2019 - ChildPact, The Network of Organizations for Children of Serbia (MODS)
ChildPact, с подкрепата на Мрежата на организациите за деца на Сърбия (MODS), публикува доклад за Сърбия относно дейностите по картографиране, проведени по инициативата INSPIRE. Този доклад е част от проучване, проведено в по-широкия регион на Черно...
2019 - Save the Children Kosovo, Save the Children International, Save the Children Middle East and Eastern Europe Regional Office
През декември 2018 г. Save the Children (SC) възложи задача на Международни инициативи за развитие на детето (ICDI) да извърши оценка на добрите практики за интервенция с цел укрепване на семейството в страните със среден доход. Целта е да се...
2019 - Save The Children
  През януари 2016 г. пет от държавните офиси на Save the Children в Източна Европа (Армения, Албания, Грузия, Косово и Северозападни Балкани), с подкрепата и насоките на Save the Children US, стартира тригодишен регионален проект - "Базирани в...
2019 - Humanitarian Center for Integration and Tolerance
Този доклад подчертава най-новите тенденции и развития на положението на бежанците и мигрантите в Република Сърбия въз основа на данните и поредица от свидетелства, събрани от Хуманитарния център за интеграция и толерантност (HCIT) и Центъра за...
2019 - Save the Children North West Balkans
Младите хора, подложени на насилие в дигиталното пространство, често остават сами с проблема си и не избират да го споделят с други, особено с възрастните. Този документ определя основните термини, свързани с дигиталното насилие и очертава, в...
2019 - Asylos and ARC Foundation
Настоящият доклад представя информация за страната на произход (country-of-origin information - COI) на момчетата и младежите в Албания, жертви на трафик, публикувана между 1 януари 2016 г. и 31 март 2019 г., както и информация, получена чрез...

Страници

Проектът е финансиран от: