Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

158 items available. Click here to search.
2019 - Gyermekjogi Koalició
Докладът, описан по-долу, се основава на редовни консултации между участващите организации в рамките на НПО Коалиция за правата на детето. НПО „Коалиция за правата на детето“ е създадена по инициатива на Националния комитет на УНИЦЕФ за Унгария...
2019 - UNICEF
От въведението на доклада: Преди 30 години Общото събрание на ООН прие Конвенцията за правата на детето в момента на бързите глобални промени, белязани от края на апартейда, падането на Берлинската стена и раждането на световната мрежа. Тези...
2019 - Eurochild
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка...
2019 - Goverenment of the United Kingdom
Тази статистическа публикация предоставя най-новата информация относно децата, отнасящи се до социалните грижи за деца, оценките, извършени върху тези деца и дали едно дете става обект на план за закрила на детето. Всички цифри в тази публикация са...
2019 - UNHCR
От въведението към документа: Повече от една четвърт от бежанците и мигрантите, пристигнали в Европа по средиземноморските маршрути досега тази година, са деца. Много от тях пристигат заедно с родителите си. Някои са придружени от други роднини,...
2019 - ChildPact – Regional Coalition for Child Protection
ChildPact публикува Регионален доклад за картографиране на стратегиите INSPIRE за прекратяване на насилието над деца. Този доклад е изготвен от ChildPact и в рамките на два регионални проекта, финансирани от Фондация Oak и Фонд INSPIRE, и се...
2019 - Hintalovon Child Rights Foundation
От предговора на документа: Вследствие на инициативата на Фондация за правата на децата Hintalovon и нейните доброволци ученици, посланици на правата на детето, първият, изготвен от деца, доклад вУнгария относно положението на правата на децата е...
2019 - UNHCR
Документът е публикуван от Агенцията на ООН за бежанците, Детския фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция и анализира положението на децата на бежанци и търсещи убежище по отношение на образованието....
2019 - Британската асоциация на социалните работници (BASW)
Документът има за цел да подпомогне социалните работници да се справят с проблемите на бедността, с практически предложения, като предложение как да се помогне на семействата да увеличат максимално доходите. Ръководството е разработено като част от...
2019 - The European Commission
The European Commission published the 2019 report focusing on national implementation of Roma inclusion measures. The report shows the most vital factors influencing four policy areas (education, employment, health, housing), as well as trends...

Страници

Проектът е финансиран от: