Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

147 items available. Click here to search.
2019 - Save the Children Kosovo, Save the Children International, Save the Children Middle East and Eastern Europe Regional Office
През декември 2018 г. Save the Children (SC) възложи задача на Международни инициативи за развитие на детето (ICDI) да извърши оценка на добрите практики за интервенция с цел укрепване на семейството в страните със среден доход. Целта е да се...
2019 - Save The Children
  През януари 2016 г. пет от държавните офиси на Save the Children в Източна Европа (Армения, Албания, Грузия, Косово и Северозападни Балкани), с подкрепата и насоките на Save the Children US, стартира тригодишен регионален проект - "Базирани в...
2019 - Humanitarian Center for Integration and Tolerance
Този доклад подчертава най-новите тенденции и развития на положението на бежанците и мигрантите в Република Сърбия въз основа на данните и поредица от свидетелства, събрани от Хуманитарния център за интеграция и толерантност (HCIT) и Центъра за...
2019 - Save the Children North West Balkans
Младите хора, подложени на насилие в дигиталното пространство, често остават сами с проблема си и не избират да го споделят с други, особено с възрастните. Този документ определя основните термини, свързани с дигиталното насилие и очертава, в...
2019 - Asylos and ARC Foundation
Настоящият доклад представя информация за страната на произход (country-of-origin information - COI) на момчетата и младежите в Албания, жертви на трафик, публикувана между 1 януари 2016 г. и 31 март 2019 г., както и информация, получена чрез...
2019 - UNFPA
VOICES FROM SYRIA 2019
Публикацията „Гласове от Сирия” възниква като опит да се подкрепи разработването и изпълнението на хуманитарни програми за предотвратяване на и реагиране при насилие, основано на пола, в Сирия. Докладът представя задълбочен поглед върху живота на...
2019 - Save the Children Kosovo
Това, което се случва в ранните години на детския живот, има голямо влияние върху здравето и развитието на детето. За да бъдат здрави, бебетата трябва да се хранят само с кърма през първите 6 месеца, но е много важно да продължат да бъдат кърмени и...
2019 - Save The Children Italy
Този документ има за цел да хвърли светлина върху различните измерения, които оказват влияние върху храненето на подрастващите, за да се прекъсне цикъла на недохранване между поколенията. Доброто хранене е от съществено значение за тийнейджърите,...
2019 - Save the Children UK
Повече от 75 милиона деца в кризисни и засегнати от конфликти страни изискват спешна помощ, за да получат качествено образование. Повече от половината деца на бежанци в училищна възраст в света - четири милиона - са извън училище, а тези, които са в...
2019 - Center for Youth Integration
По повод Международния ден на децата на улицата, 12 април, Центърът за младежка интеграция представи резултатите от изследването на правната и социалната уязвимост и положението на семействата и децата, живеещи в неформални селища в Белград. Това...

Страници

Проектът е финансиран от: