249 items matched your search.
0
54
Изтезанието на деца вътре в семейството (ИДВС) - нова и нововъзникваща категория на малтретиране на деца - е изтезание, наложено на деца от техните родители или други лица, полагащи грижи за тях. Центърът за детска политика разработи първото…
0
54
Как социалните работници могат да работят с домашно насилие, злоупотреба с вещества и психична болест? Ръководството е написано от Дженифър Холи, изследовател и обучител, която е работилаповече от 15 години в сектора на домашното и сексуално…
yes
0
546
Насилието сред децата се счита за един от основните въпроси, влияещи върху оптималното детско развитие и образование. Тъй като това явление е широко разпространено във всички страни от Югоизточна Европа, важно е да се разберат задълбочено факторите…
0
22
Тези доклади са разработени след втория и третия кръг от събиране на данни в Малта, реализиран в рамките на регионалния проект „Изграждане на взаимоотношения чрез иновативно развитие на информираността за насилието, основано на пола, в Европа - МОСТ…
0
21
„Стереотипизирането на пола се среща навсякъде и причинява сериозни, дълготрайни вреди - това е ясното послание от изследването на Комисията“ - казва Сам Сметърс, главен изпълнителен директор на Обществото на Фосет. Фосет създаде Комисията по…
0
14
В цяла Великобритания училищата подлежат на задължения за защита на благосъстоянието на учениците и се изисква да имат политики за борба с тормоза. Решенията относно униформата, разпоредбите за общите санитарни и променящи се съоръжения и смесения…
0
60
#CovidUnder19: Life Under Coronavirus е инициатива за активно включване на децата в отговорите на пандемията COVID-19. 26 258 деца от 137 държави от всичките пет региона на ООН отговориха на анкетата, която е създадена в духа на Конвенцията на ООН…
0
11
Центърът за изследване и развитие на социалните грижи за деца към Университета в Кардиф публикува първото по рода си изследване за млади хора, пренасочени към защитен дом за деца в Англия. Проучването разкрива сериозни опасения за закрилата на…
0
5
Този доклад на УНИЦЕФ и End Violence Against Children има за цел да подпомогне по-нататъшната работа на УНИЦЕФ, партньорски организации, изследователи, експерти и политици за предотвратяване и реагиране на сексуално малтретиране и експлоатация на…
0
9
Този документ е предназначен за политици и партньори и използва ключови констатации и доказателства, за да предложи рамка за действие при предотвратяване и реагиране на сексуално малтретиране и експлоатация на деца. Предлага т. нар. Теория на…
0
29
Ситуационният анализ е аналитичен разказ за правата и благополучието на децата в Сърбия. Анализът, основан на правата, разглежда напредъка, предизвикателствата и възможностите за реализиране на правата и благосъстоянието на децата, както и моделите…
0
10
Този доклад на УНИЦЕФ и End Violence Against Children има за цел да подпомогне по-нататъшната работа на УНИЦЕФ, партньорски организации, изследователи, експерти и политици за предотвратяване и реагиране на сексуално малтретиране и експлоатация на…
yes
0
75
Terre des hommes Kosovo, в сътрудничество с партньора Defense for Children International от Холандия, има за цел изграждане и укрепване на капацитета на институциите и специалистите за защита на деца в конфликт със закона, които са под минималната…
0
7
Тормозът, начения към расата и вярата, в прегледа на литературата в Обединеното кралство изследва съществуващата литература за расистки и религиозен тормоз сред деца и младежи във Великобритания. Прегледът специално разглежда тормоза през обектива…
0
56
MOVE ON & ENGAGE е инициатива на Terre des hommes. MOVE ON & ENGAGE е учебна програма от 20 сесии за подобряване на самостоятелната и колективната ефикасност на децата и младежите (на възраст от 12 до 20 години) за справяне с проблемите в…