Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

143 items available. Click here to search.
2019 - Asylos and ARC Foundation
Настоящият доклад представя информация за страната на произход (country-of-origin information - COI) на момчетата и младежите в Албания, жертви на трафик, публикувана между 1 януари 2016 г. и 31 март 2019 г., както и информация, получена чрез...
2019 - UNFPA
VOICES FROM SYRIA 2019
Публикацията „Гласове от Сирия” възниква като опит да се подкрепи разработването и изпълнението на хуманитарни програми за предотвратяване на и реагиране при насилие, основано на пола, в Сирия. Докладът представя задълбочен поглед върху живота на...
2019 - Save the Children Kosovo
Това, което се случва в ранните години на детския живот, има голямо влияние върху здравето и развитието на детето. За да бъдат здрави, бебетата трябва да се хранят само с кърма през първите 6 месеца, но е много важно да продължат да бъдат кърмени и...
2019 - Save The Children Italy
Този документ има за цел да хвърли светлина върху различните измерения, които оказват влияние върху храненето на подрастващите, за да се прекъсне цикъла на недохранване между поколенията. Доброто хранене е от съществено значение за тийнейджърите,...
2019 - Save the Children UK
Повече от 75 милиона деца в кризисни и засегнати от конфликти страни изискват спешна помощ, за да получат качествено образование. Повече от половината деца на бежанци в училищна възраст в света - четири милиона - са извън училище, а тези, които са в...
2019 - Center for Youth Integration
По повод Международния ден на децата на улицата, 12 април, Центърът за младежка интеграция представи резултатите от изследването на правната и социалната уязвимост и положението на семействата и децата, живеещи в неформални селища в Белград. Това...
2019 - Съвет на държавите от Балтийско море, отдел „Деца в риск“
Многобройни изследвания потвърждават негативния ефект от телесното наказание за живота на детето. Балтийските държави са постигнали значителен напредък в защитата на правата на детето, като забраняват телесното наказание в процеса на родителстване и...
2019 - Terre des Hommes as part of the MINT project
Децата и младежите мигранти са особено уязвими към социалното изключване. Чрез проекта MINT Terre des hommes и нейните партньори имат за цел да дадат възможност на децата-бежанци и мигранти, както и на европейските младежи, да се включат в нови...
2019 - Háttér Társaság
919 ученици на възраст между 13 и 21 години попълниха онлайн анкета за своя опит през учебната 2016/2017 година. Проучването зададе въпроса дали са преживели насилие или злоупотреба в училище и са оценили колко безопасно се чувстват учениците в...
2019 - Barnardo’s Scotland - Believe in Children
През 2018 г. в Шотландия беше проведено национално пилотно проучване, в което се анализира общественото разбиране за сексуалното насилие над деца. Този доклад представлява обобщение на данните от над 1000 възрастни, участвали в проучването....

Страници

Проектът е финансиран от: