Мултимедия

Ако имате само няколко минути, за да опресните знанията си, можете да отворите тези ресурси, за да научите нещо ново като прочетете резюме на доклад, чуете подкаст или гледате видео..

38 items available. Click here to search.
Виртуални капани – Пет факта относно сексуалната злоупотреба и експлоатацията на деца в интернет (Video)
video18 Ноем. 2015
Published by Child Protection Hub
Широкото разпространение на порнографията и материалите с открито сексуално съдържание с деца и подрастващи е неоспорим факт. С интернет сексиндустрията се диверсифицира и се създадоха нови и растящи пазари за сексуални услуги.
Живот извън трафика: Ре / интегриране на лица, преживели трафик на Балканите 2007-2014. [Обобщение] Публикувано от фондация Крал Бодуен, на 23 май 2015 г. Автор Джеф Мийд [Document]
document23 Май 2015
Published by Published by the King Baudouin Foundation
През 2007 г. Фондация Крал Бодуен (KBF) създаде програма за Реинтеграция на жертвите  на трафика (TVRP), която функционираше  до 2014 г. в Албания, Македония, Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина и в Румъния и България до 2011.
DeleteCyberbullying BG : Онлайн тормоз: има изход!
video10 Февр. 2015
Published by DeleteCyberbullying
Децата имат право да бъдат защитени, за да не бъдат наранявани и да не се злоупотребява с тях физически и психически. Децата имат право на неприкосновеност на личността.
Цената и последствията върху икономиката от насилието над деца (резюме) [Document]
document15 Септ. 2014
Published by Overseas Development Institute
В допълнение към човешката цена на сексуалното насилие над деца, то има и високи икономически разходи под формата на липса на продуктивност и натоварване на социалните услуги.
Постигане на ромското включване: Какво е необходимо? - абстракт (Document)
document28 Февр. 2014
Published by World Bank
Ромското включване е „умната икономика“ за Румъния. Със застаряващо население и с младо и растящо ромско малцинство, Румъния не може да си позволи да изостави ромските деца, младежи и семейства.
Трениране и наставничество в социалната работа: преглед на доказателствата
document16 Ян. 2014
Published by Health, Published by Social Services and Public Safety
Многобройни даказателства сочат, че тренировките и наставничеството имат положителни последици за социалните работници и организациите, които работят в сферата.

Страници

Проектът е финансиран от: