Център за закрила на детето в Загреб (Video)

Издател: 
Child Protection Hub for South East Europe
Дата: 
15 Ноем. 2016

Краткото видео описва как работи Центъра за закрила на детето в Загреб, чрез мултидисциплинарни методи на работа, за да помогне за рехабилитацията на деца жертви на насилие. Видеото е изработено от Childhub като част от селекцията обещаващи практики в югоизточна Европа.

Прочетете повече тук.

Click image to zoom: 

The video as made by bogdanzah from fiverr.com

Проектът е финансиран от: