Движение, игри, спорт: 14) Стоящият кръг [Video]

Дата: 
30 Ян. 2019

За участници над 9 години

Тези две игри са популярни в началото на сесията, за да започнем да се движим като група, с някакъв физически контакт, напомняйки ни по игрови начин, че се нуждаем един от друг, за да постигнем обща цел.

Игра
Стояща версия:

Група от шест до осем играчи (за начало) стоят в кръг, рамо до рамо. Правят една четвърт завой надясно, така че да застанат един зад друг.
Всеки поставя външната си ръка на външното рамо на играча отпред. С вътрешната ръка всеки държи вътрешния крак (под огънатото коляно) на лицето зад него. Целта на групата е да се придвижи напред в равновесие и унисон, без никой да стъпи на вътрешния си крак.

Вариация: същото може да се направи и с вдигнат външен крак, за да се види как е по-лесно да скачат. За да направите играта по-трудна, върнете се назад ...

Седяща верия:

От една и съща начална позиция, в кръг един зад друг, водещият моли всички да направят една стъпка към центъра на кръга, така че вътрешните крака да се докосват. Вътрешният кръг, направен от краката, трябва да бъде колкото е възможно по-кръгъл и перфектен. Когато групата е готова, всеки играч седи на коленете на играча зад него едновременно. Целта е да се придвижим напред в това седящо положение, един крак след друг.
 

Цели

Психосоциална: работи се за уважение, доверие в другите и стратегическо сътрудничество. Взаимозависимостта на играчите и уменията на всеки човек са стълбовете на тази кратка игра. Идеята за отговорност и ангажираност към групата също може да бъде развита.

В седящата версия, водещият трябва да се увери, че децата играят безопасно. В своя ентусиазъм те лесно могат да паднат един върху друг и по този начин доверието може да бъде трудно възстановимо.
Водещият може да мотивира децата, като дава точни цели  - направи три крачки напред и след това три крачки назад, без да паднеш, или - движи краката си напред, следвайки ритъма на песента и т.н.

Дискусия 

- Как се чувстваше при физическия контакт с другите? Можеш ли да обясниш?
- Каква беше атмосферата в групата?
- Имаше ли лидер? Как действа той?
- Каква стратегия сте използвали?
- Дали всички обръщаха внимание един на друг? Дали хората си сътрудничат?
- И т.н.

Проектът е финансиран от: