Виртуални капани – Пет факта относно сексуалната злоупотреба и експлоатацията на деца в интернет (Video)

Издател: 
Child Protection Hub
Дата: 
18 Ноем. 2015

Широкото разпространение на порнографията и материалите с открито сексуално съдържание с деца и подрастващи е неоспорим факт. С интернет сексиндустрията се диверсифицира и се създадоха нови и растящи пазари за сексуални услуги. 1 Отчитайки тази диверсификация, изследователите се насочиха към излагането на деца и тийнейджъри на порнография, тяхната роля във връзка с производството й и начина, по който действат правонарушителите в областта на порнографията и онлайн сексуална експлоатация на деца и подрастващи. В настоящия кратък материал разглеждаме пет факта, касаещи деца и тийнейджъри и процъфтяването на онлайн сексиндустрия, водещо до масова експлоатация на деца и младежи.

Прочетете повече в документа по-долу.

Click image to zoom: 
Прикачените файлове: 
Language(s) of materials: 
английски

Проектът е финансиран от: