Нашите доброволци

Тази инициатива не би могла да бъде осъществена без подкрепата на щедрите физически лица, които предоставиха своето лично време и опит, за да бъде този проект успешен.

Esmeralda Hasaj
Албания

Volunteer (Autumn 2016 - present)

Provide support by translating Childhub website content from English to Albanian.

Ray Koçi
Албания

Volunteer (Autumn 2016 - present)

Provide support by translating Childhub website content from English to Albanian.

Linda Barjamaj
Албания

Volunteer (Summer 2017 - present)

Provide support by translating Child Hub website content from English to Albanian.

Anesa Vilic
Босна и Херцеговина

Volunteer (July 2017 - present)

Provide support by translating Child Hub website content from English to Serbian, Croatian and Bosnian.

 

Andrea Kis

Volunteer (Jun 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Anna Huzsvai

Volunteer (Jun 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Ágnes Kertész

Volunteer (Nov 2019 - present)

Provide support by summarizing news and publication in English and translating Childhub website content to Hungarian.

Проектът е финансиран от: