Новини

Прочетете най-новото от сферата на закрила на детето в Европа

368 items available. Click here to search.
13 Юни 2019
Национална мрежа за децата съобщиха за програмата Еnergy@school („Енергия в училище“), която обхващаща 41 централноевропейски училища в Австрия, Хърватия, Унгария, Полша, Словения, части от Италия и части от Германия. Проектът завършва в края на...
09 Юни 2019
Бихме искали да ви запознаем с историята на HOPe Restaurant - „заведение за хранене с отлична храна и благородна мисия", което е създадено и управлявано от НПО “Фондация за социална промяна и включване“. HOPe Restaurant е отворил врати през...
Source: National Network for Children Bulgaria
08 Юни 2019
Национална мрежа за децата съобщиха, че УНИЦЕФ организира „Месец на родителите“ през юни 2019 г., по време на който организацията ще разпространява множество материали в подкрепа на родителите в България. Материалиалите ще са свързани с по-добри...
03 Юни 2019
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Сдружение „Рефлективно учене България“ създадоха учебно помагало по проект „Светулка“, който се разработва от Сдружение „SOS Детски селища България“ в партньорство с „SOS Детски селища Швеция“ и с...
03 Юни 2019
Социалната реинтеграция на деца в конфликт със закона е най-новата инициатива на Програмата за младежко правосъдие на Tdh Албания. В тази рамка на 3 юни беше проведена съвместна дискусия с представители на заинтересовани институции като:...
29 Май 2019
Европейският социален фонд (ЕСФ) традиционно се свързва с инициативи за заетост. Но през последните години все повече внимание се обръща на въпроса, как тези фондове на ЕС могат да помогнат за справяне с бедността и социалното изключване, и по-...
27 Май 2019
Представители на Съвета на Европа, Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR) и националните заинтересовани страни от Португалия организираха семинар в Лисабон на 27 и 28 май 2019 г., озаглавен "Ефективна защита на децата бежанци и мигранти в Португалия...
18 Май 2019
Национална мрежа за децата съобщиха, че в град Казанлък официално са били открити две нови услуги за деца в риск - „Спешен център за настаняване на деца в риск“ и „Синя стая” в Центъра за обществена подкрепа. „Синята стая“ има функцията да създаде...
15 Май 2019
По-рано този месец ви съобщихме за предстоящото провеждане на Национална конференция "География на възстановителното правосъдие в България" на 31.05.2019. С наближаването на събитието бихме искали да споделим още информация относно официалната...
10 Май 2019
Докладът на Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ - разкрива, че през първите три месеца на 2019г. около 16 хиляди мигранти и бежанци са преминали през Средиземно море, за да влязат в Европа. Докладът на УНИЦЕФ отбелязва, че макар последните статистически...

Страници

Проектът е финансиран от: