Новини

Прочетете най-новото от сферата на закрила на детето в Европа

420 items available. Click here to search.
21 Февр. 2020
Независима медия за правозащитна журналистика Marginalia.bg съобщиха, че комисията за защита от дискриминация (КЗД) е осъдила детска градина „Желязко Попниколов“ във Видин, директорката на детското заведение, както и две от учителките поради ...
15 Февр. 2020
Въпросът за интеграцията на ромите в България като цяло е тема, ограничена главно до територията на страната. Въпреки това, openDemocracy сподели статия от международна гледна точка за проблемите на българската ромска общност, озаглавена „Граждани...
07 Февр. 2020
На 16 януари в Брюксел се проведе конференция на Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към грижа в общността, която отбеляза началото на процеса на Деинституционализация (ДеИ) в европейски контекст, за да отчете...
05 Февр. 2020
Eurochild съобщи, че над 60 български организации на гражданското общество призоваха шестима еврокомисари да подтикнат българското правителство за действие срещу кампаниите, които поставят под въпрос необходимостта от организации на гражданското...
04 Февр. 2020
На 18 декември Общото събрание на ООН официално прие Резолюция за промотиране и закрила на правата на децата, която е с фокус върху правата на децата без родителска грижа. Това представлява знаков момент по отношение на напредъка на правата на...
04 Февр. 2020
Около две трети от всички случаи на сексуално насилие над деца са извършени от член на семейството. Нов доклад показва, че сексуално малтретираните деца и техните случаи са скрити от поглед поради липса на знания и подкрепа от местните власти,...
03 Февр. 2020
Министерство на образованието и науката възложи на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, НБУ изследване на ефективността на заниманията по интереси, осъществени през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година и през първия срок на...
27 Ян. 2020
Изследовател от практиката и професор Гейл Кинман и д-р Луиз Грант (Университета в Бедфордшир) публикуваха последната си работа „Проектът за промяна SWORD“. Този проект има за цел да предостави на лидерите и супервизорите в социалната работа...
21 Ян. 2020
Национална мрежа за децата съобщиха, че желаещи за учители на уязвими ученици в България има, но само един педагог от Шумен е бил одобрен от МОН по програмата „Мотивирани учители“, чийто бюджет е 1.7 млн. лв. Същевременно, над 3000 души са провявили...
17 Ян. 2020
Национална мрежа за децата съобщиха, че започналата през 2016 г. програма “Нашите пари” ще включи над 2050 ученици до края на учебната 2019/2020 година. Програмата има за цел да научи ученици от 9-и до 11-и клас от общообразователните училища в...

Страници

Проектът е финансиран от: