Новини

Прочетете най-новото от сферата на закрила на детето в Европа

406 items available. Click here to search.
05 Дек. 2019
Национална мрежа за децата информираха, че на 3 декември се отбеляза Международният ден на хората с увреждания. За събитието е била представена изложба „И ние можем!“, организирана от Гражданска формация „Родители в действие“, която е акцентирала ...
04 Дек. 2019
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са изпратили становище до "Дневник" относно констатациите направени в доклада на Интернационал за правата на хората с увреждания (ИПХУ; Disability Rights International), който беше представен...
02 Дек. 2019
Статията по-долу е написана от Хелън Бонник, социален работник и педагог, която е специализирана в работа с насилие и злоупотреба над деца и родители. Нейният уебсайт Holes in the Wall събира информация, изследвания и ресурси за тази форма на...
28 Ноем. 2019
През последните пет години броят на унгарските деца, живеещи извън Унгария в друга държава от ЕС, се е удвоил, достигайки 53 000. В сравнение с Румъния - почти 600 000 румънски деца живеят извън Румъния. Повече от 100 страници доклад са публикувани...
28 Ноем. 2019
Тъй като основните медии в Обединеното кралство на пръв поглед са решени да представят въздействието на имиграцията като отрицателно и вредно, е жизненоважно да се установи паритет и да се изкаже истината. Много от тези, които пътуват до...
26 Ноем. 2019
Страницата Balkan Insight съобщи за критиката на Disability Rights International (DRI) относно липсата на значителна промяна в грижите за деца с увреждания, въпреки скорошното отдалечаване от институционалната система. Според DRI, условията на така...
18 Ноем. 2019
Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждиха реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как...
18 Ноем. 2019
БНР споделиха своето интервю с Радостина Антонова от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ, в което се обсъжда процеса на деинституционализация в България, създаването на домове от семеен тип изместващи институциите, намаляването на...
16 Ноем. 2019
Bulgaria ON AIR споделиха видео материал с Евгения Тонева от Центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ. В интервюто Евгения Тонева споделя, че остават само 21 дома в България, които трябва да бъдат деинституционализирани, а в началото на процеса...
14 Ноем. 2019
Нарастващото неравенство засяга достъпа на децата до здравеопазване и образование; бедността продължава да бъде постоянно висока сред децата (24%) в сравнение с възрастното население (22%). Въпреки това Европейският семестър - европейската рамка...

Страници

Проектът е финансиран от: