You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Start and finish time of webinar
2pm CET

Какво е насилие и злоупотреба от дете към родител (CPVA - child to parent violence and abuse) и как можем да подкрепим семействата в тази ситуация?

Присъединете се към нас в интерактивен уебинар, за да разгледате подробно темата и да научите методи за справяне с нея като професионалист.

Моля, напишете въпросите си предварително: http://www.tricider.com/brainstorming/39kJniLLvut

Практикуващите едва сега започват да учат, как да работят с CPVA. Семействата, които търсят помощ, обикновено говорят за това, че не могат да заведат детето си на училище, за чувството на депресия или изтощение от домашната им ситуация, за това, че детето им е извън контрол. Те могат да имат синини или други наранявания. Училищата могат да идентифицират деца с проблеми в поведението. Полицията може да е загрижена за младите хора, които са уязвими към експлоатация или участват в антисоциално поведение. Във всички тези ситуации може да има насилие и злоупотреба от дете към родителя му, но може да не знаем за това.

Родителите са казвали, че най-важното за тях е, когато помолят за помощ някой да ги слуша и да ги приеме на сериозно. Откъдето и да идва, помощта има няколко общи особености:

• Назоваване на злоупотребата

• Работа с детето, които да поеме отговорност за своите действия

• Изграждане на подкрепяща мрежа за родителите

• Приоритизиране на нещата за промяна

• Учене на начини за деескалиране на конфронтациите в дома

• Разбиране на други свързани теми и осигуряване на подкрепа и за тях.

Целта на подкрепата е да се възстановят положителните и здрави семейни отношения и всички да са в безопасност. Семействата обикновено искат да останат заедно. Помощта в началото може да спре влошаването на ситуацията, но може да има и ситуации, в които потребностите на децата да са много сложни или връзката да се развали дотолкова, че да е необходима раздяла в името на здравето и безопасността на всички. Много програми за помощ вече имат доказателства, които доказват тяхната ефективност. Те се използват в рамките на младежкото правосъдие, в детските социални услуги, психично здраве, агенции за домашно насилие, образование, а понякога и в услуги, които просто работят с CPVA; но от истинско значение е службите да работят заедно, за да разберат цялата ситуация и да отговорят на всички нужди на семейството.

Как да се присъедините към уебинара:

Използвайте бутона по-долу, за да се регистрирате в уебинара. Няколко часа преди уебинара ще получите имейл с връзката към стаята на уебинара и инструкции как да се присъедините. Присъединяването към нашите уебинари е много лесно, не изисква специални умения от Вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от Вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

За да проверите кога стартира уебинарът във Вашата часова зона, щракнете тук.

 

Up
10

Childhub

You might like..

0
1
Статията по-долу е написана от Хелън Бонник, социален работник и педагог, която е специализирана в работа с насилие и злоупотреба над деца и родители. Нейният уебсайт Holes in the Wall събира информация, изследвания и ресурси за тази форма на…
0
Агенцията на ООН за бежанците, Детският фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция предупреждават държавите от ЕС да увеличат своите ресурси и практическа подкрепа за училищните системи, за да гарантират, че…
yes
0
1
За уебинара: Един от критериите на Barnahus е, че се извършва медицинска оценка, за да се гарантира правото на жертвата на здраве и да се осигурят съдебни доказателства за разследващи цели. Като част от своите медицински услуги, Barnahus или подобна…
0
Какво влияние оказва начинът, по който медиите в Европа отразяват миграцията? Дали това, което се случва зад кулисите в медийните организации, засяга отразяването на миграцията и дори на миграционните политики? Rob McNeil, изследовател в Центъра по…
0
6
Какво означава „отклоняване“? Програмите за отклоняване са алтернативи на първоначалната или продължаващата формална работа с нарушителите в системата на наказателното правосъдие. Тъй като някои програми за отклоняване се прилагат за възрастни,…
0
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ търси да назначи изследовател. Центърът е изследователска и консултативна организация, част от академичната структура на Нов български университет, която работи с правителството на България в…
yes
0
1
Системите за правосъдие на непълнолетни и малолетни в неравностойно положение в Европа са претърпели значителни промени през последните 20 години, особено тези в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тези правни и структурни промени се отнасят до…
yes
0
1
Уебинарът е предназначен за: Професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона.   Организатори на уебинара са Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет и сдружение „Програма за развитие на съдебната система“.…
yes
0
Тъй като основните медии в Обединеното кралство на пръв поглед са решени да представят въздействието на имиграцията като отрицателно и вредно, е жизненоважно да се установи паритет и да се изкаже истината. Много от тези, които пътуват до…
yes
0
За уебинара: Присъединете се към нас за уебинар обсъждащ поставянето на детето в центъра на вниманието, където ще обсъдим осигуряването на приобщаващи и подходящи за деца условия с фокус върху Стандартите за качество на Barnahus 1.2 Право на…
0
1
За уебинара: Щастливи сме да ви поканим за следващата сесия от нашата серия от уебинари на Childhub за стратегиите INPIRE! Този път ще обсъдим стратегия номер 6 „Реакция и подкрепа“ чрез една от добрите практики, идващи от Грузия - Програма за деца…
yes
0
1
Във втория ни уебинар на темата Барнахус ще сравним как Barnahus Линшьопинг, Швеция и Центърът за закрила на детето и младежта в Загреб, Хърватия (Child and Youth Protection Center of Zagreb, Croatia), работят за постигането на стандартите за…
yes
0
Тормозът засяга по-голямата част от децата и младежите по света и има опустошително емоционално и психологическо въздействие върху тях. Младите хора в Румъния предприемат действия за намиране на решения за справяне с този проблем с помощта на…
yes
0
7
За уебинара: Радваме се да ви поканим на съвместен уъркшоп на Childhub и ISPCAN за преумората при професионалисти в сферата на закрила на детето! В ежедневната си работа професионалистите в областта на защитата на децата са изложени на различни…
yes
0
6
Щастливи сме да ви поканим на още една сесия от поредицата уебинари на Childhub INSPIRE! В четвъртък, 21 март, ще имаме удоволствието да чуем от отличен говорител за обещаващи практики, които се прилагат по целия свят, свързани със следната…