This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Start and finish time of webinar
2pm CEST

За уебинара:

Има много повече за записване на интервюта в Barnahus от създаването на система и натискането на копчето за записване на интервюто. За да изпълнява най-добре своята роля, Barnahus трябва да се съобразява с местните / международните правила и разпоредби за записване на доказателства и да може да представи записано интервю, което подлежи на внимателно разглеждане в съда.

Този уебинар ще проучи основните съображения, които трябва да имате предвид при избора и настройката на вашата система за запис на интервюта, включително: 

  • Доказване на автентичност в свят, в който „дълбоките фалшификати“ стават изключително лесни за производство;
  • Доказването, че не е било оказано влияние над детето по време на интервюто;
  • Изграждане на доверие в процедурата за записване на доказателства от 1-вия ден;
  • Гарантирането, че данните са четими дълго в бъдещето и че сигурен достъп е възможен при поискване;
  • Планиране на изискванията за съхранение на експоненциален растеж на досиетата за интервюта;
  • Последствия от GDPR.

Как да се присъедините към уебинара:

Използвайте бутона по-долу, за да се регистрирате в уебинара. Няколко часа преди уебинара ще получите имейл с връзката към стаята на уебинара и инструкции как да се присъедините. Присъединяването към нашите уебинари е много лесно, не изисква специални умения от вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

За да проверите кога стартира уебинарът във вашата часова зона, щракнете ТУК.

 

https://childhub.org/sites/default/files/webinars/webinar_ppt_recording_1.pdf
Up
9

Childhub

You might like..

yes
0
3
За уебинара: Децата и младите хора имат право да изразяват мнението си по темите, които ги засягат. За да улесни Barnahus и подобни услуги в това, как да чуват как децата преживяват участието си в тези услуги, PROMISE разработи Инструмент за участие…
yes
0
За уебинара: Едно от условията на Barnahus е, че се извършва медицинска оценка, за да се гарантира правото на жертвата на здравеопазване и за да се осигурят съдебни доказателства за разследващи цели. Като част от своите медицински услуги, Barnahus…
yes
0
2
За уебинара: Имаме удоволствието да ви поканим на уебинар с д-р Джуди Ганън, старши преподавател по бизнес управление на човешките ресурси (коучинг и наставничество) и д-р Питър Джаксън, старши преподавател по Обучение за възрастни, за…
yes
0
За уебинара: Всеки, който участва в застъпничество за европейска или национална политика по отношение на връщането на деца в процес на миграция от държави-членки на ЕС към страни на произход, ще бъде заинтересован от този уебинар. Лекторите ще…
yes
0
Моделът "Барнахус" се отнася до мултидисциплинарни интервенции и интервенции за деца жертви и свидетели на насилие. Сътрудничеството е организирано в среда, подходяща за децата, която отговаря на редица критерии. Един такъв критерий е, че се…
yes
0
1
За уеб семинара: Този уебинар ще се съсредоточи върху въпроса за задържането на деца в европейски контекст и потенциала на алтернативите на задържането като ефективна стратегия за противодействие. Кадри Соова (PICUM) ще разгледа текущото състояние…
yes
0
6
Относно уебинара Този уебинар е организиран като част от проекта BRIDGE - „Изграждане на взаимоотношения чрез иновативно развитие на информираността относно базираното на пола насилие (GBV) в Европа“, регионален проект, реализиран под ръководството…
yes
0
В този уебинар група експерти ще обсъдят как са били разработени формалните споразумения между тях и какво съдържат. Ще се обсъди кой регулира услугата и как функционира подобна регулация. Ще бъдат споделени още ученията от процесите, за да се…
yes
0
1
За уебинара:  Бихте ли казали, че един подход, който дава възможност на гражданите като носители на права да изискват своите права и ги оправомощава да влияят върху качеството, ефикасността и отчетността на обществените услуги, е ефективен при…
yes
0
3
Много от страните в Европа в момента се движат бързо към основаването, развитието и разширяването на техните Барнахус (Barnahus) или подобни услуги. Докато тази инерция расте, областта на знанието и опита нараства също. Серията PROMISE Webinar…
yes
0
За уебинара: Присъединете се към нас за уебинар обсъждащ поставянето на детето в центъра на вниманието, където ще обсъдим осигуряването на приобщаващи и подходящи за деца условия с фокус върху Стандартите за качество на Barnahus 1.2 Право на…
yes
0
4
Този уебинар се организира като част от регионалния проект „Изграждане на взаимоотношения чрез иновативно развитие на осведоменост за насилие в Европа - BRIDGE“, чиято цел е да засили установения със закон отговор на насилието, основано на пола (…
yes
0
1
Във втория ни уебинар на темата Барнахус ще сравним как Barnahus Линшьопинг, Швеция и Центърът за закрила на детето и младежта в Загреб, Хърватия (Child and Youth Protection Center of Zagreb, Croatia), работят за постигането на стандартите за…
yes
0
7
За уебинара: Този уеб-семинар ще представи резултатите от двугодишния проект "Професионални обучители, работещи с деца в грижи" (2015-2016), финансиран от ЕС, който бе осъществен в осем европейски страни: България, Хърватия, Естония, Франция,…
0
2
За уебинара: Световното проучване на ООН за деца, лишени от свобода, съобщава, че „все още има поне 410 000 деца, задържани всяка година в следствени центрове и затвори. Това не включва приблизително 1 милион деца, държани всяка година в полицейски…