• Конференцията ще се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември.
  • На конференцията ще присъстват 50 експерта по закрила на детето, представители на властта и академици от 9 държави.

Будапеща, 23 ноември 2017 г. - Третата годишна регионална конференция на "Центъра за закрила на детето за Югоизточна Европа - ChildHub" ще се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември. Като усилие за подобряване на ефективността на услугите за закрила на детето, конференцията ще обсъди съществуващите механизми за качество в областта на закрилата на детето и ще проучи добри или обещаващи практики. Повече от 50 експерта по закрила на детето, академици и представители на националните органи ще участват в събитието.

През последните 3 години в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Румъния, Молдова и Сърбия успешно се реализира проектът "Център за закрила на детето за Югоизточна Европа - ChildHub ". Ежегодните регионални конференции са възможност за старши професионалисти да мрежуват и обменят опит.

Преди събитието бяха изготвени национални доклади, в които изследователите анализираха механизмите за осигуряване на качеството на услугите за закрила на детето в 8 страни от региона. Конференцията събира изследователи, които да представят докладите и да споделят своите констатации. Заедно с водещите специалисти по закрила на детето, те ще определят добри и обещаващи практики. Въз основа на това представители на всяка страна ще разработят планове за действие за подобряване на механизмите за качество на закрилата на децата в тяхната страна.

Освен това ще бъде проучен опитът на две страни: минималните стандарти на Сърбия за работа с бежанци и мигранти, до голяма степен основани на минималните стандарти за закрила на детето при хуманитарни действия; и системата за мониторинг на деца в България като отговор на повишаването на качеството на грижите за децата. "Съществуващата наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца трябва да бъде актуализирана и да се съобразява с основните принципи за качество, свързани с контекстни аспекти, процеса на предоставяне на услуги и ползите / резултатите за клиентите", казва Наталия Герасимова Христова, автор на от българския изследователски доклад. По време на конференцията ще се справим с едно от основните предизвикателства на всяка система за закрила на детето: как да гарантираме участието на децата в мониторинга на качеството на услугите.

Страната-домакин на конференцията ще бъде представена от Ina Verzivolli, ръководител на Държавната агенция за защита на правата на детето, към която се присъединяват други лидери по закрила на детето в Албания и региона като Саша Стефанович, директор на Мрежата на детските организации на Сърбия, Мая Банареску, омбудсман по правата на детето в Молдова, Мирослава Харченко, представител на службата на омбудсмана в Украйна и Фиторе Рексхай, представляващ Министерството на труда и социалното благополучие на Косово.

За актуализации в реално време от конференцията, следвайте нашия Twitter акаунт и Facebook страница. Присъединете се към нас в стремежа ни да насърчаваме и гарантираме качеството в областта на закрила на децата.

###

За ChildHub: Центърът за закрила на детето бе иницииран от група организации от девет страни от Югоизточна Европа и от по-широкия европейски регион. Като професионална общност се стремим към безопасна, грижовна и приобщаваща среда за всички деца. Ние се събрахме с цел да реализираме този амбициозен проект, за да осигурим на професионалистите за закрила на детето инструменти за работа и развитие, пространство за постоянно учене и комуникация и възможност да станем част от силна регионална общност на практиката. https://childhub.org

За Terre des hommes: Terre des hommes е водещата швейцарска агенция за подпомагане на децата. Основана през 1960 г., тя се ангажира да подобрим живота на милиони от най-уязвимите деца в света. Чрез нашите иновативни проекти за защита и здраве ние предоставяме помощ на повече от три милиона деца и техните семейства в почти 40 страни всяка година. В Европа Terre des hommes има оперативни програми в Албания, Косово, Молдова, Румъния и Украйна. Също така работим заедно с партньори за създаване на регионални проекти и разработване на транснационални решения като ChildHub. www.tdh.ch, http://tdh-europe.org/

За повече информация:

Judit Nemeth-Almasi, заместник делегат, Регионален офис за Югоизточна Европа на Terre des hommes, judit.almasi@tdh.ch, +36 1 266 5922, + 36 30 9333 741

 

 

Childhub

You might like..

0
Будапеща, 11 декември 2017 г. – „Необходими са иновативни подходи и ангажимент от страна на политиците с цел подобряване на механизмите за качество в областта на закрила на детето, заключиха участниците в третата годишна регионална конференция на…
yes
0
737
С 13 000 регистрирани членове и 30 000 ресурси, достъпни за обществеността, Порталът за закрила на детето - childhub.org ще отпразнува шест години онлайн този месец. За да отбележим случая, дадохме на сайта свеж нов облик, който подчертава…
0
Child Protection Hub (ChildHub) стартира малка игра, където хората изследват различни проблеми свързани със закрила на детето, като в същото време научават повече неща за себе си. За всеки играч, Terre des hommes (една от организациите, които са…
0
На 14-16 март 2018 г. в Тирана (Албания) се събраха представители на Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, България, Молдова, Босна и Херцеговина, Косово, Румъния и Сърбия. Събитието бе отлична възможност за мрежата на ChildPact да сподели актуални…
0
2
Нараства уязвимостта, свързана с повишеното движение на деца и семейства в цяла Европа и това поражда много сложни предизвикателства за професионалистите и НПО сектора в подкрепа на тези семейства, идващи от различни културни среди с различни нужди…
yes
0
Приключи годишната регионална конференция на ChildHub, която се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември. Събитието даде възможност за обмяна на опит и информация между участниците от деветте държави, свързани с механизми за гарантиране на…
yes
0
705
Присъединете се към честването на шестата годишнина на ChildHub и стартирането на новата платформа. За да благодарим на нашите членове и посетители, които ни помогнаха да се превърнем в една от най-големите онлайн общности от професионалисти, ние…
0
1
Terre des hommes търси да назначи консултант към проект „Портал за закрила на децата за Югоизточна Европа (ChildHub)“. ChildHub е регионална инициатива, която насърчава непрекъснатото усъвършенстване на практиките и политиките за закрила на детето в…
yes
0
След проведеното през есента на 2017 г. качествено проучване сред деца на улицата в Молдова, Tdh Moldova продължава работата си в тази област, като покани професор Даниел Стоеклин, експерт по закрила на децата от Швейцария, да проведе специално…
0
2
ChildHub – интерактивна платформа и професионална общност, насърчаваща обучение и обмен на опит в областта на закрилата на детето – има желанието да подкрепи местни организации в Югоизточна Европа и техните иновативни проекти, стремящи се към…
0
1
Над 200 правителствени делегати, представители на академичните среди, гражданското общество и УНИЦЕФ, заедно с други ключови заинтересовани страни от 22 държави в Европа и Централна Азия, се събраха в Букурещ на конференция за създаване на обща…
yes
0
Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето” (финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм+) събра международен екип от обучители и…
0
1
НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА: КАК ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОМЯНАТА?“ 5 – 8 НОЕМВРИ 2019 Г. Тази тридневна конференция и един пред-конферентен ден (5.11.) имат за…
0
Министерството на социалното благосъстояние и младежта, Държавната агенция за закрила на правата на детето, Факултетът по обществени науки на Университета в Тирана и Центърът за човешки права на децата в Албания, с подкрепата на УНИЦЕФ и в…
yes
0
За уебинара: Това е съвместен уебинар между Кампанията „Дeстинация неизвестна“ (Destination Unknown Campaign) и Terre des Hommes относно правата на децата в контекста на Глобалния договор на ООН (UN Global Compacts). През септември миналата година…