Децата и младите хора имат ключова роля за бъдещето на Европа. Докато европейските лидери обсъждат бъдещето на Европа, УНИЦЕФ и Еврочайлд стартираха онлайн проучване, приканващо децата и младите хора да споделят своите виждания за тази Европа, която те искат.

Проучването „Децата в Европа искат“ събира опита на децата и младите хора, свързани с семейния живот, училището, обществото, и пита за техните мисли относно Европа. Резултатите ще формират основа за обсъждания в Европейския парламент.

Проучването е отворено за деца и млади хора, живеещи в Европейския съюз. Отговорите на децата извън ЕС също са добре дошли. Проучването е достъпно на поне 19 езика и изисква средно 7 минути. Не се събират лични данни.

Училищата и други органи, работещи с деца и млади хора, се насърчават да информират децата за тази възможност.

Крайният срок за завършване на проучването е удължен до юни 2019 г.

Повече информация за изследването може да се намери HERE.

 

 

Childhub

You might like..

0
На 29 януари тринайсетгодишно момиче от Kavaja съобщава на полицията, че е била сексуално малтретирана от няколко непълнолетни момчета в продължение на седмици. Този случай повдигна редица социални и институционални въпроси в Албания. По отношение…
0
ChildPact публикува Регионален доклад за картографиране на стратегиите INSPIRE за прекратяване на насилието над деца. Този доклад е изготвен от ChildPact и в рамките на два регионални проекта, финансирани от Фондация Oak и Фонд INSPIRE, и се…
yes
0
11
За уебинара: Радваме се да ви поканим на съвместен уъркшоп на Childhub и ISPCAN за преумората при професионалисти в сферата на закрила на детето! В ежедневната си работа професионалистите в областта на защитата на децата са изложени на различни…
0
2
Този доклад е разработен от професор Лора Лунди и д-р Мишел Темпълтън от Центъра за правата на децата в Кралския университет в Белфаст (Centre for Children’s Rights at Queen’s University Belfast) в рамките на проекта "Защита и овластяване на децата…
0
UNICEF published a report ‘A Right to be Heard: Listening to children and young people on the move’ which provides us with the information about the challenges and deprivations faced by young refugees and migrants. The online poll was answered by…
0
С цел да допринесе за текущия дебат за бъдещето на Европа, през юни тази година УНИЦЕФ и Eurochild стартираха проучване "Децата в Европа искат", което да събере вижданията на децата и младите хора, техния опит и надеждите за бъдещето. Резултатите …
0
  Campbell Collaboration и UNICEF Innocenti работиха заедно, за да създадат карта, наречена  Mega-Map, в която се обединяват съществуващите вече  карти и систематични прегледи относно благосъстоянието на децата от страни с ниски до средни доходи. Тя…
yes
0
1
За уебинара: През годините 2015-2016 се наблюдава безпрецедентно нарастване на броя на хората, които пътуват по море и по суша по миграционните пътища към Европейския съюз, като общо около един и половина милиона души нерегулярно влизат в страните…
0
Фондация "Terre des hommes" търси консултант за техническа подкрепа в развитието на нашите подходи, методологии и интервенции за закрила на детето.  :Моля, погледнете длъжностната характеристика, която е прикачена.  За да кандидатствате: Моля,…
yes
0
2
За уебинара:   Работите ли в публичния сектор? Работите ли за популяризирането на правата на децата? Ако сте заинтересовани да научите как правителствата и професионалистите от обществения сектор могат да слушат мнението на децата относно политиките…
yes
0
5
За уебинара: Какво поражда насилствен екстремизъм сред децата и младежите и какво правят практикуващите в сферата на закрила на детето по отношение на това?   Childhub ще бъде домакин на уебинар за представяне на резултатите от изследователско…
0
На 25 януари Съветът на Европа, съвместно с Националния институт на правосъдието на Република Молдова, проведе семинар за адаптиране на онлайн курса HELP, посветен на ориентираното към децата правосъдие. Семинарът беше първата стъпка в процеса на…
0
Двудневен Европейски форум за правата на детето започна във вторник в Брюксел. Той засегна въпроса за задържането на деца, насилието срещу бежанци и непълнолетни мигранти, детската порнография и положението на децата на родителите, които са се…
yes
0
6
За уебинара: Този уебинар беше организиран за представяне на резултатите от работата, извършена от Съвета на държавите от Балтийско море в сътрудничество с Международния център за развитие на миграционната политика (ICMPD) като част от проекта TRAM…
yes
0
2
Уебинарът е втори от поредицата INSPIRE, която ще представи седемте стратегии за прекратяване на насилието срещу деца. Този уебинар представя стратегия № 3 "Безопасни среди". За уебинара: Въз основа на откритието, че повечето насилие, което води до…