[Албания] Международна конференция на тема "ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА РАБОТА В АЛБАНИЯ"

27 Ноем. 2017
Source: 
Terre des hommes in Albania

Департаментът по социална работа на Факултета по обществени науки (Университета в Тирана) в сътрудничество със сестринските отдели на Университетите в Шкодра и Елбасан бе домакин на Международната конференция "ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА РАБОТА В АЛБАНИЯ", проведена в периода 25-26 октомври, 2017.

Целта на конференцията бе да проучи, развие и насърчи различни подходи за академични и научни изследвания за изграждане на мостове на сътрудничество между професионалистите в социалната работа в Албания, Европа и извън нея. Тя се съсредоточава върху основните стълбове на социалната работа в Албания: практика с децата, здравеопазване, образование, социални грижи и правосъдие.

През двата дни на конференцията, заедно с пленарните сесии, бяха организирани 9 семинара, насочени към следните теми: Ред на социалните работници, Действия спрямо уврежданията, Алтернативната грижа, Социалната грижа и държавната политика, Социалната работа в правосъдието, Практики в социалната работа с деца и семейства, Образователни стандарти в Албания, Равнопоставеност на половете и здравеопазване - благополучие и социални грижи в Албания.

За всяка от тези тематики бяха изготвени редица заключения и препоръки, които в следващите дни ще бъдат консолидирани и след това ще бъдат предоставени на политическите и вземащите решения институции за разглеждане.

Проектът е финансиран от: