БАКУ, Азербайджан - Когато Нанаханум Азимова се записа в ново училище, открито в Баку миналата година, тя рискуваше на доверие. Подобно на много хора с увреждания, нейният опит в училище като дете е бил помрачен от социално изключване и стигма.

„Първоначално имах съмнения да кандидатствам в това училище“, казва Азимова, 29-годишна. „Но си казах, не се страхувай толкова много, иначе ще пропуснеш възможност. И това се оказа едно от най-добрите решения, които някога съм взимала. "

Училището, което посещава, е първото по рода си в Азербайджан приобщаващо училище по изкуства, предлагащо безплатни часове по предмети като рисуване, плетене и дърворезба за 17 ученици със и без увреждания. То е основано като част от съвместен проект на UNFPA, ПРООН и Министерството на труда и социалната защита с цел промяна на възприемането и отношението към хората с увреждания.

Приблизително 600 000 души с увреждания в Азербайджан са изправени пред много бариери пред независимия и пълноценен живот. Те включват не само физически бариери, като ограничен достъп до обществени пространства, транспорт и съоръжения за отдих, но и социални предразсъдъци, които ограничават възможностите да участват в образованието и заетостта.

Когато Азимова кандидатства за гимназията, която искаше да посещава в Баку, например, администрацията отказа да я приеме.

„Казаха на родителите ми, че трябва да отида в специално училище - интернат толкова далеч, че няма да можем да се виждаме седмици“, спомня си Азимова, чиято физическа подвижност е силно ограничена откакто е била на три години в резултат на мозъчна операция. „Веднага разбрахме, че не можем да издържим на това и за добро или лошо, в крайна сметка учех вкъщи през всичките тези години.“

Въпреки че през целия си живот Азимова е преживявала пряко неравенствата във възможностите за хората с увреждания, сега повече от всякога тя отказва да бъде изключена.


Nanakhanum Azimova works on a sewing project at the art school she attends in Baku. Photo: UNFPA Azerbaijan

 

„Ходенето в художествено училище ми отвори съвсем нов свят: не само с рисуването, но и нови приятелства“, казва тя. „Сега знам какво означава да бъдеш приет, да бъдеш третиран като равен от моите преподаватели и връстници.“

Елнара Алиева, един от преподавателите по изкуства в училището, казва, че най-голямата награда от работата й е да види как класовете изграждат доверието на учениците в толкова много различни области, тъй като те развиват чувство за принадлежност.

„На Нанаханум й беше много трудно да рисува, когато за първи път дойде в училище поради своите увреждания“, казва Алиева. „Но часовете упорита работа и постоянство се изплатиха и тя вече е достатъчно сръчна, за да направи това, което винаги е искала - да рисува!“

Създаването на художественото училище е част от дългогодишния ангажимент на UNFPA да помага на хората с увреждания да преодолеят бариерите в Азербайджан. Той е създаден под шапката на съвместния проект „Справяне с правата и благосъстоянието на жените с увреждания и ветераните от конфликта в Нагорни Карабах“, стартиран по инициатива на първия вицепрезидент на Азербайджан Мехрибан Алиева. Той се финансира от Министерството на труда и социалната защита и се изпълнява от UNFPA и ПРООН.

С настъпването на пандемията COVID-19 тази година училището по изкуства премина към онлайн обучение. Азимова и нейните съученици бяха снабдени с цялото необходимо оборудване и инструменти за улесняване на тяхното обучение и сега редовно посещават онлайн часове.

За да поддържа настроението на всички през тези предизвикателни времена, проектът подпомага училището да организира изложба на произведения на изкуството и занаятите, която да се проведе в края на тази година. За повечето ученици това е първият път, в който публично ще изложат изкуството си - и първа възможност да спечелят известен доход за работата си.

„Тази година беше стресираща за толкова много хора, но имах художественото училище, което да ме държи през цялата пандемия“, казва Азимова. „И имам какво да очаквам с нетърпение, когато най-накрая приключи и 2020 г. - първата ми художествена изложба!“

Версия на тази история първоначално беше публикувана на уебсайта на UNFPA Azerbaijan.

Source
Държава (и) Това съдържание е от значение за

Childhub

Може да ти хареса ...

0
Национална мрежа за децата информираха, че на 3 декември се отбеляза Международният ден на хората с увреждания. За събитието е била представена изложба „И ние можем!“, организирана от Гражданска формация „Родители в действие“, която е акцентирала …
0
11
От 3 години, Джил и Сейди Клазби ръководят училище за деца бежанци в лагера в Харманли. В началото великобританките са започнали и развили училището със собствени средства, но през втората и третата година от съществуването му са разчитали на…
0
2
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ОТДАВНА НЯМА, НО СТАРИТЕ НАГЛАСИ ВСЕ ОЩЕ ВИТАЯТ Подобно на всички социалистически страни от бившия съветски блок, през втората половина на XX век, България разработи държавна система за детски грижи. Тази система се…
yes
0
2
Насилието над деца е недопустимо, независимо къде се случва то! То е абсолютно неприемливо, когато става дума за място, където деца и младежи живеят под обществена грижа и чиято първостепенна задача е това място да осигури закрила и сигурност!…
0
2
Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждиха реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как…
0
6
Мултидисциплинарен екип от изследователи на НХЦ, с практически опит от директна работа на терен и изследователски опит от изучаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца — Борислава Мечева, Валентина Бижева, Галина Маркова, Евгения…
0
1
Сдружение Ре-Акт работи за ефективна интеграция на младежи в риск и с девиантно поведение чрез разработване на ефективни извънкласни методологии и педагогически подходи с методите на неформалното образование. От 2010г провежда различни извънкласни…
yes
0
2
Фондация „Terre des hommes“ - Молдова спечели наградата на Европейския съюз за категория "Демокрация и добро управление". Наградата - предложена "за най-добра инициатива, която насърчава демократичните промени в обществото и вземането на решения,…
0
1
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са изпратили становище до "Дневник" относно констатациите направени в доклада на Интернационал за правата на хората с увреждания (ИПХУ; Disability Rights International), който беше представен…
yes
0
186
Благодарение на нашите партньори и на отдадеността на национални и местни участници в областта на закрила на децата в Югоизточна Европа, ChildHub се превърна в една от най-големите онлайн общностни от професионалисти с повече от 13, 000 регистрирани…
yes
0
1376
С 13 000 регистрирани членове и 30 000 ресурси, достъпни за обществеността, Порталът за закрила на детето - childhub.org ще отпразнува шест години онлайн този месец. За да отбележим случая, дадохме на сайта свеж нов облик, който подчертава…
0
4
Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе са провели онлайн проучване "Дистанционното обучение: възможност за развитие на образованието или предпоставка за задълбочаване на образователните неравенства". В проучването са се включили…
yes
0
739
 Член 7 от Конвенцията за правата на хората с увреждания гласи: 1. Държавите – страни по Конвенцията трябва да гарантират, че децата с увреждания имат правото свободно да изразяват вижданията си по всички въпроси, свързани с тях, като техните…
0
2
На 23.01.2019 г. „Надежда и домове за децата – клон България“ проведоха конференция на тема: „Деинституционализация в условията на политическа турбулентност, бедност и ограничен човешки ресурс“. Събитието се проведе в зала „Пресцентър“ на…
yes
0
375
Интервю с Джудит Немет-Алмаси, заместник-директор на Регионалния офис на Terre des hommes в Будапеща и ръководител на ChildHub. От 2015 г. насам ChildHub заема водеща позиция в областта на закрила на детето и подкрепя развитието на практики и…