[България] Най-големия успех на фондация "Сийдър"

02 Май 2019
Source: 
Национална Мрежа за Децата

Национална мрежа за децата споделиха интересно интервю с изпълнителния директор на фондация „Сийдър“ Александрина Димитрова, което разглежда историята зад създаването на фондацията, успехите на организацията, посланието на организацията и други информативни точки.

Сред обсъдените теми е най-големия успех на фондацията, който г-жа Димитрова посочва като посещението на Дома за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница през 2007 г. Това е решаващ момент за организацията, защото от това посещение насетне фондацията започва да работи за закриването на държавните домове, тъй като тази среда не може да осигури качествена грижа за децата и води до системно нарушаване на правата им. В последствие през 2010 г. "излезлият като от филм на ужасите дом е закрит, а всички 58 деца и младежи са настанени в значително по-качествена и близка до семейната среда". Закриването на Дома в с. Горна Козница и същевременно на Дома в с. Могилино са от ключовите събития, които дават началото на процеса на деинституционализация в България. Александрина Димитрова също така отбелязва, че за фондацията "най-големият успех е положителното развитие на всяко дете и всеки младеж", които устойчиво подкрепят през годините.

Можете да намерите цялото интервю на страницата на Национална мрежа за децата.

 

Проектът е финансиран от: