[България] Нов прием в магистърската програма Психо-социални интервенции с деца и семейства

09 Авг. 2019
Source: 
Know-How Centre for the Alternative Care for Children

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ обявява нов прием за магистърска програма Психо-социални интервенции с деца и семейства. Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи професионалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Ако имате опит в работа с деца и семейства в социални услуги, в системата за закрила на детето и в системата на училищното и пред-училищно образование, или сте специалист от други области, мотивиран да усвоите умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск, тази програма е за вас. Завършилите програмата могат да работят в държавните и общински социални структури и услуги, в неправителствени организации и услуги в общността, в медицински и образователни заведения, служби по сигурността и закрилата на децата.

Програмата предлага възможност за кандидатстване за платен стаж и/или стипендия към неправителствени, общински и държавни организации, партньори на програмата, с цел частично покриване на разходите. Времето на курсовете и стажа е съобразено с работните ангажименти. Всеки студент следва свой индивидуален план на обучение и развитие.

Ако сте заинтересовани, можете да намерите подробна информация за програмата на страницата на Ноу-хау центъра за алтернативна грижа за деца.

Можете да подадете заявка за прием в магистърската програма ТУК. В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

За допълнителна информация за програмата и консултиране на кандидат-студенти:

Д-р Галина Маркова – тел: 0882 441 271, galina.markova.khc@gmail.com;

Д-р Антоанета Матеева – тел: 0898 970 582, mateeva.antoaneta@gmail.com;

Радостина Антонова – тел: 0888 770 28, radostina@knowhowcentre.org;

Проектът е финансиран от: