[България] Позитивният ефект на програмата Еnergy@school („Енергия в училище“)

13 Юни 2019
Source: 
Национална Мрежа за Децата

Национална мрежа за децата съобщиха за програмата Еnergy@school („Енергия в училище“), която обхващаща 41 централноевропейски училища в Австрия, Хърватия, Унгария, Полша, Словения, части от Италия и части от Германия. Проектът завършва в края на този месец след като е започнал през 2016 г. като общият бюджет на програмата е около 2.5 милиона евро, от които 2.1 милиона са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие. Програмата Еnergy@school в Централна Европа е „безплатна и достъпна за всяка образователна институция, която иска да пести енергия и да разпространява посланието й“.

Благодарение на тази програма, пестенето на енергия се превръща в предмет за преподаване подобно на математиката или чуждите езици. Лили Ленарт е ученичка от училище в град Уйсилваш, Унгария, и е „младши енергиен пазител“. Тя споделя, че е сред отговорните ученици, които гарантират, че останалите ученици спазват правила, като например отваряне на прозорците "по няколко пъти, по-често, но за кратки периоди" и ако някой е забравил да спре кранчето на водата отговорниците го спират вместо него. Програмата повлиява и за управляването на енергийното потребление на местната общност. Например, в същото училище, след проверка включена в програмата, градският съвет решава да инсталира двоен стъклопакет, който ефективно намалява енергийното потребление на училището с 30%.

Можете да намерите допълнителна информация за програмата Еnergy@school в статията източник.

Проектът е финансиран от: