[България] ПРЕВЕНЦИЯТА НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ И СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НАД ДЕЦА Е ВЪЗМОЖНА

24 Ноем. 2017
Source: 
Know-How Centre for the Alternative Care for Children

Това беше мотото на международната конференция, организирана от ПАРТНЬОРСТВО ЗА УЧЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ (ПУД) с финансовата подкрепа на фондация ОАК. Двудневното събитие (17-18 ноември) събра специалисти, работещи с деца и младежи на терен, експерти от академичните среди, хора на ключови позиции от различни области. Сред официалните участници от страна на държавните институции бяха г-жа Росица Димитрова (зам.-министър на труда и социалната политика), г-жа Деница Сачева (зам.-министър на образованието), Омбудсманът на Р.България – г-жа Мая Манолова. 

Със своя презентация „За лицата на съвременното робство“ се включи  Н.пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в Р.България, а Доц. Михаил Околийски (експерт в офиса на СЗО България) представи Европейския план за действие на СЗО за превенция на малтретирането на деца. Интерес предизвика и участието на Д-р Дебра Олнок, от Бедфордширския университет, която представи темата за сексуалната експлоатация над деца във Великобритания в исторически, политически и законодателен план, както и подходи за превенция, идентифициране на жертвите и работа с тях. Проф. Майя Грекова (Софийски университет) представи изследването „Сексуална експлоатация и сексуално насилие сред подрастващи във възпитателни училища интернати, социално педагогически интернати и други институции”.

В провелите се панелни дискусии до края на първия ден панелистите организираха своя дебат около две теми: Сексуална експлоатация и институциите за деца и Превенцията на сексуалната експлоатация и насилие, и оказването на подкрепа на пострадалите.

Във втория ден на конференцията организации, работещи на терен – НМД, П.У.Л.С., Фондация ПИК, ИСДП - представиха свои добри практики. 

Г-жа Джейн Уорбъртън, консултант на фондация ОУК, даде предложения за нормотворчески и институционални промени, свързани със сексуалното насилие и екслпоатация над деца, както и добри примери за застъпничество

В края на събитието беше представен документ с нормотворчески препоръки към политиките за деца в секторите здравеопазване, образование и социални дейности, изготвен с участието на организациите-членове на Партньорството за учене и действие (ПУД е мрежа за обмен на идеи и съвместна работа за превенция на сексуална експлоатация на деца, член на която е и Ноу-хау центърът).

Можете да гледате запис на събитието във ФБ: на страницата на проекта ChildHub за България - https://www.facebook.com/ChildProtectionHubBG/ .

Всички презентации и видеа са на разположение тук - https://bfpagallery.wordpress.com/events-2016/prevention-of-sexual-explo...

Проектът е финансиран от: