[България] Социологическо проучване подчерта предубедеността на българите спрямо деца от институции

26 Февр. 2019
Source: 
Mediapool.bg

Проучване на „Алфа Рисърч“ проведено в десет общини, където има деца от институции, подчерта притеснителната тенденция за предубеденост сред българите спрямо деца от социални домове. Според проучването едва 21% от участниците биха поканили на семейна вечеря или обяд такова дете, а само 44% биха приели дете от институция да учи в един клас с децата им. Само 5% са споделили, че биха станали приемни родители.
Според управителя на социологическата агенция Боряна Димитрова, неформалната деинституционализация е от най-голямо значение за самите деца, защото е изключително травмиращи едно дете да се чувства изолирано. Почти всички от участниците в проучването са подкрепили процеса по извеждане на децата от социални домове. 75% са представили позитивно отношение към децата, които са в центрове за настаняване от семеен тип. 79% от анкетираните оценяват процеса на деинституционализация като правилен и необходим. Проучването също така е открило, че няма достатъчно взаимодействие между отговорните институции, има нужда от нови и по-комплексни методи за работа сред социалните работници и учителите работещи с деца в новите центрове. Също така има и нужда от повече персонал в новите услуги.
Социалният зам.-министър Зорница Русинова е споделила с БТА, че през 2009 г., когато тази реформа стартира, е имало 7000 деца настанени в различни институции. 10 години по-късно това число е паднало на 610-620 деца. Според нея всички останали деца са успели да намерят пътя си на развитие – около 1400 в центрове за грижи от семеен тип, около 4000 са настанени при приемни родители, има и осиновени деца.

Можете да прочетете пълната статия източник на Mediapool тук.

Проектът е финансиран от: