[България] Софийското училище, което приема нежелани другаде деца

09 Юли 2018
Source: 
Дневник

Dnevnik.bg споделиха историята на 59 училище "Васил Левски" в квартал "Малашевци", София. Училището е твърде решено в мисията си да приеме всички маргинализирани деца, които желаят да се учат. Статията посочва, че това са близо 270 деца, от които повечето роми. В училището е имало и 20 деца на бежанци, от които 9 са завършили учебната година, докато останалите са заминали.
Директорът на училището, Мариана Божкова, е в тази длъжност в 59-о от 20 години. По време на кариерата ѝ е имало момент, в който е имало 1200 деца в сградата, като във всеки клас е имало по 1-2 от ромски произход. Според нея това е бил успешен модел за интеграция, но, тъй като не всички институции в момента са включени в този неизбежно дългогодишен и целенасочен процес, взима решение, че 59-о училище ще направи всичко възможно по силите си, самостоятелно.
59 училище "Васил Левски" не връща никого. Въпреки че в една демократична държава, това би трябвало да е факт за всички учебни заведения, в България има редица примери за дискриминативно отказване на прием на ромски деца (статията на Дневник посочва за пример 9 ОУ "Пейо Яворов" в Благоевград). Благодарение на европейски средства чрез партньорство с местната община и с неправителствени организации, Божкова е ремонтирала ключови елементи на училището, както и са създадени добри условия за "клубове за фолклор, за работа с компютри, допълнителни часове по български език, за сексуално и репродуктивно здраве, изкуства, пеене".
Проактивността на училището се проявява и в наличието на екип, който често обикаля по къщите на Малашевци, за да събира деца и да ги води в училището, въпреки липсата на интерес на някои от родителите. Тъй като учениците са предимно ромски деца, през предстоящата година учебното заведение ще разполага с допълнителни средства за наемането на психолог и образователен медиатор, както и, ако е възможно, социален работник и лекар за качествено ваксиниране на децата.
Препоръчваме да прочетете оригиналната и подробна статия източник ТУК.

Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: