[България] Желаещите за учители в проблемните райони - повече в програмата “Заедно в час” от колкото в модулите на МОН

21 Ян. 2020
Source: 
Национална Мрежа за Децата

Национална мрежа за децата съобщиха, че желаещи за учители на уязвими ученици в България има, но само един педагог от Шумен е бил одобрен от МОН по програмата „Мотивирани учители“, чийто бюджет е 1.7 млн. лв. Същевременно, над 3000 души са провявили интерес към програмата за професионално и лидерско развитие на фондация “Заедно в час” от септември 2019 г. до сега (януари 2020 г.). „Заедно в час“ вече 10 години работи с цел всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност за реализиране на потенциала си, в независимост от социално-икономическия си произход. Кандидатстването за програмата през 2020 г. продължава до 10 февруари на сайта zaednovchas.bg

Участниците в програмата на “Заедно в час” имат шанса да получат специално разработени обучения, менторска подкрепа, учителска правоспособност, намиране на позиция в училище, възможности за кариерно развитие, полезни ресурси, финансови стимули, професионални контакти и силни приятелства. Обучителната програма на “Заедно в час” е разработена с цел ефективно преподаване фокусирано върху нуждите на ученика и включва методи помагащи на всички ученици да напредват, независимо от първоначалното им ниво. Обученията, също така, използват образователни модели даптирани спрямо контекста в България, както и на базата на 10-годишния опит на “Заедно в час”.

Намерението на МОН с програмата „Мотивирани учители“ е било да сформира корпус от 80 учители за проблемните райони у нас поради липса на достатъчно квалифицирани преподаватели. Програмата е започнала през 2019 г. като през първия ѝ модул са се търсили учители с поне 8 г. опит с цел работа в училища с идентифицирани проблемни областти като например ниски образователни резултати и ученици с нисък социален статус. За съжаление условията на програмата на МОН, които са включвали 300 лв. към възнагражденията на учителя плюс 200 лв. на месец за покриване на наем или възстановяване на транспортни разходи, са привлекли само 4-ма кандидата до крайния срок за кандидатстване през май 2019 г. След удължаване на срока за кандидатстване и подобрение на условията (500 лв. към възнагражденията) само трима са пожелали да участват в програмата и само 1 кандидат е получил одобрение за преподаване.

Можете да прочетете подробната статия относно програмата на фондация “Заедно в час” и модулите на програмата „Мотивирани учители“ на МОН на страницата на Национална мрежа за децата.

Проектът е финансиран от: