[Croatia] Комитетът за семейството на хърватския парламент обсъди защитата на непридружените деца

02 Май 2017
Source: 
Pravobraniteljica za djecu

На 20 април 2017 г. "Комитетът за семейството, младежта и спорта" на Хърватския парламент проведе тематична дискусия относно защитата на непридружените чуждестранни деца. Имаше дискусия за възможностите за подобряване на защитата им в Хърватия, тъй като тези деца пътуват сами, без защита, изложени на различни рискове, нарушен интегритет, често без лично достойнство и без възможност за нормално детство. Тематичната дискусия беше организирана по инициатива на Центъра за изчезнали и експлоатирани деца, която съвместно с организацията "Спасете децата" изпълни проекта "Деца бежанци и мигранти в Хърватия", който целеше да се съсредоточи вниманието върху непридружените деца, техните най-добри интереси и проблеми, срещани от системата в процеса на осъществяване на техните права за детство.

Има много проблеми при оценяването на нуждите, настойничеството, намирането на преводачи, осигуряването на безопасно и адекватно настаняване, психосоциалната подкрепа, изучаването на хърватския език и включването в образованието, достъпа до здравеопазване и защита. Проектът "Деца бежанци и мигранти в Хърватия" също така посочи необходимостта от изготвяне на планове за грижи за непридружени деца, за да се поддържат специализирани и пълни грижи за тези изключително уязвими групи от населението. Детският омбудсман подкрепи проекта и препоръките, които произтичат от него. Тя също така посочи, че те са подобни на препоръките, които омбудсманът изпрати до Министерството на демографията, семейството, младежта и социалната политика през януари тази година, свързани с организирането на прием, настаняване и дългосрочни решения за грижи за децата.

Проектът е финансиран от: