Екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ участва в уъркшоп, организиран от неправителствената организация Child to Child

18 Септ. 2015
Source: 
Know-How Centre

Екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ участва в уъркшоп, организиран от неправителствената организация Child to Child, Великобритания, който се състоя на 7-9 септември, 2015 г. в х-л "Парк Витоша" в гр. София. Уъркшопът събра участници от България, Молдова, Латвия, Литва, Полша и Великобритания, всички представители на организации, работещи в областта на детските права и финансирани от фондация "Оук". Той се проведе в две основни направления: "Учене и обмен" и "Детско участие". 
Уъркшопът се проведе в рамките на проект "Инструмент за прилагане на 6-те принципа/Общност в практиката" ("6 Principles Toolkit / Community of Practice"),  който цели да подкрепи прилагането на 6-те принципа при създаването на програми за деца, осигуряващи реализирането на детските права като предостави лесен достъп до ресурси и платформа за сътрудничество между организациите финансирани от Фондация Оук. Шестте принципа, разработени от Child to Child и Фондация Оук са: 
Подход, основан на правата на детето
Детско участие
Не-дискриминация
Най-добър интерес на детето
Уважение и надграждане на силните страни
Не-нанасяне на вреда
Основната цел, по която Child to Child работи в последните години е да институционализира принципа на детско участие като основен за създаването на условия за закрила и реализиране на детските права и, в дългосрочен план, на хуманизиране на средата и укрепване на гражданството общество.
 

Проектът е финансиран от: