Strasbourg/Bulgaria: Трети доклад за оценка от GRETA, публикуван и представен на Европейския съвет относно достъпа до правосъдие и ефективната дългосрочна подкрепа за жертвите на трафик на хора в България

GRETA:

 • Групата от експерти по действия срещу трафика на хора (приблизително 2008 г.)
 • Наблюдава прилагането на член 36 от Европейската конвенция за борба с трафика на хора от страните

Фокус на доклада:

 • Достъп до правосъдие и ефективни средства за защита на жертвите на трафик
 • Оценка на развитието след втория доклад за оценка на GRETA, публикуван през януари 2016

Положителни развития, приложени от българските власти:

 • Изменения в Закона за борба с трафика на хора
 • Приемане на първата национална стратегия срещу трафика на хора за периода 2017-2021 г.
 • Повторно отваряне на два специализирани приюта за жертви на трафик, управлявани от НПО
 • Откриване на специализиран кризисен център за деца жертви на трафик
 • Поздравява актуализирането и формализирането на Националния механизъм за насочване

Повдигнати въпроси:

 • Пропуски в идентифицирането на чуждестранни жертви на трафик
 • Липса на ефективно посредничество от българските власти на жертвите и достъпа им до правосъдие
 • Трудни процедури за достъп на жертвите до обезщетение, което в най-добрия случай става спорадично
 • Значителен брой условни наказания при осъждане за трафик на хора

Препоръки:

 • За да осигурят ефективно обезщетение, българските власти трябва:

Подобрят наказателното разследване на отделни случаи

Създадат компенсационен фонд

 • Необходими са по-ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при престъпления за трафик
 • За да се засили икономическото и социалното приобщаване, жертвите на трафик на хора трябва да получат професионално обучение и назначаване на работа от българските власти
 • За по-ефективно третиране на чуждестранни жертви на трафик на хора:

Необходимост от разпределение на бюджета за по-ефективно прилагане на Националния механизъм за насочване, за да се изчистят изцяло рисковете от трафик или повторен трафик при връщане на принудително извеждане.

Childhub

Може да ти хареса ...

yes
0
79
Този е-обучителен модул е предназначен за професионалисти, работещи на първа линия, и се стреми да подпомогне процесите на идентифициране и насочване на предполагаеми жертви на трафик. Този курс предлага кратък обзор на различните форми на трафик и…
0
9
Благотворителната организация Power the Fight наскоро публикува нов доклад със заглавие Терапевтична намеса за мир, който е поръчан от кмета на Лондон, отдел за намаляване на насилието. „.... докладът има за цел да покаже опита на младите хора,…
0
16
Национална мрежа за децата съобщиха, че Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г. бе приета от българското правителство. Това е ежегоден документ изпълняняващ Закона за борба с…
yes
0
59
Настоящияг курс за електронно обучение е създаден, за да подпомогне специалистите по закрила на детето да насочат непълнолетните правонарушители от съдебните производства, като предоставят преглед на алтернативните методи и инструменти. В този курс…
0
7
Документът е публикуван от Агенцията на ООН за бежанците, Детския фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция и анализира положението на децата на бежанци и търсещи убежище по отношение на образованието.…
yes
0
28
За уебинара: През годините 2015-2016 се наблюдава безпрецедентно нарастване на броя на хората, които пътуват по море и по суша по миграционните пътища към Европейския съюз, като общо около един и половина милиона души нерегулярно влизат в страните…
yes
0
8
Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управление на процеса на грижа Цели на уебинара: Да се покажат възможностите, които разработената от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ…
0
17
Коалицията от неправителствени организации за защита на децата в Косово - KOMF публикува мониторинговия доклад „Моята община, моето социално право“ относно процеса на децентрализация на социалните услуги в Косово. Този доклад се занимава с факторите…
0
35
Изследване на Института за образователна политика установи, че 133 000 млади хора, насочени към специализирани служби за психично здраве в Англия, са били отхвърлени през 2018-19. Проучването изследва достъпа до специализирани услуги, времето за…
yes
0
11
Броят на непридружените и разделени от родителите си деца мигранти непрекъснато се увеличава по новия балкански маршрут и те са силно изложени на опасности като трафик на хора или експлоатация. Програмата за деца и млади хора в областта на…
0
21
  Публикувано от TdH, проект „ИКАРУС: Подобряване на координацията и отчетността спрямо сигурността на румънски непридружени непълнолетни лица“. Публикувано на 30 януари 2015г. Автори: Cristinel Buzatu и Claudia Campeanu.   Системата за издаване на…
0
3
Министерството на образованието и науката на Украйна разработи страница на официалния си уебсайт, където можете да намерите основни препоръки за закрила на децата и образователната работа в Украйна, а именно: Детска безопасност в интернет…
0
176
Мултидисциплинарната работа, наричана още „мултидисциплинарен отговор“, често се счита за едно от най-съществените измерения на системния подход, прилаган в сферата на закрила на децата. Поставеният акцент върху разработването на национални системи…
0
11
НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА: КАК ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОМЯНАТА?“ 5 – 8 НОЕМВРИ 2019 Г. Тази тридневна конференция и един пред-конферентен ден (5.11.) имат за…