[Италия] Ново ръководство за психично здраве за децата бежанци Дестинация Неизвестна

11 Май 2017
Source: 
Дестинация Незивестна

Terre des Hommes Италия стартира преглед на новия си наръчник, който подробно описва най-добрите практики за това как да се осигури психично здраве и психо-социална подкрепа на децата бежанци и мигранти.

Наръчникът "Ръководство на модела FARO: Психично здраве и психосоциална подкрепа за непридружени малолетни и семейства с деца в приемни центрове" се основава на многостепенна система за интервенция, отговаряща на потребностите на децата мигранти в зависимост от това, от къде пристигат (горещи точки, пристанища, приемни центрове и др.).

"Наръчникът обяснява уникалния модел, използван при подпомагане на децата мигранти от Terre des Hommes в проекта FARO", казва Federica Giannotta, ръководител на националните програми в Terre des Hommes Италия.

"Този модел е уникален в Италия и е посветен на децата мигранти. Той следва насоките на Междуведомствената постоянна комисия на СЗО за психично здраве и психо-социална подкрепа в извънредни ситуации."

Този подход позволява на TDH да предложи гъвкав и ефективен отговор на нарастващия брой непридружени деца и тийнейджъри, пристигащи на италиански брегове. Наръчникът подробно описва, как да се гарантира и да се даде приоритет на подходящата грижа за психическото и психосоциалното благополучие на всяко дете, но неговото прилагане за съжаление понастоящем се ограничава до няколко приемни центрове.

През 2016г. 9 от 10 деца, пристигащи в Италия, са били непридружени. 17 373 непълнолетни чужденци са били регистрирани на италианска територия миналата година - с почти 50% повече от 2015 г. Над 6 000 деца са изчезнали в следствие на бягство от приемните центрове не след дълго от акостирането им.

Непридружените непълнолетни съставляват голямо и особено уязвимо население и се нуждаят от специализирани услуги и квалифицирани интервенции, когато пристигат в приемните центрове.

Едрис, 16-годишно момче, пристигнало в Италия през август, след като избягва да се запише като дете-войник в Сомалия, пострада емоционално, виждайки, че надеждите му за безопасност се сриват в хаотичната реалност на италианската система за предоставяне на убежище. Интервенцията на TDH осигури на Едрис подкрепата, от която се нуждаеше, като забеляза уязвимостта и спомогна за бързото му прехвърляне за настаняване, където ще получи защита и грижа.

Наскоро одобреният Закон " Zampa" беше разработен, за да се преодолеят пропуските в сегашната система за приемане. Много мигранти и особено деца в момента са принудени да останат в неадекватни помещения, предназначени само за временно живеене. Този вид настаняване не е оборудвано, за да се погрижи за нуждите на хората или да осигури образователна, психологическа, медицинска и социална подкрепа.

Също така е трудно програмите, прилагани в бежанските центрове за настаняване, да проверяват и да се грижат за децата и младежите, които живеят там, поради липса на човешки ресурси и лоша подготовка за управление на приемните центрове за непридружени малолетни.

Миналата година проектът FARO осигури психологическа помощ на 5 494 деца и младежи и индивидуална психологическа подкрепа за 233 души, които подчертават специфичните нужди. Проектът общо дава психологическа помощ на 12 638 души (непридружени непълнолетни и семейства с деца в Сицилия), раздава комплекти за оказване на първа помощ на деца и семейства в Милано и предоставя правна информационна услуга във Ventimiglia.

Наръчникът точно описва начините на работа и основните предизвикателства и трудности, пред които е изправен персоналът на проекта в предоставянето на специализирано лечение, от което се нуждаят някои деца и семейства. В наръчника също така се съдържат реални случаи и технически листове с примери за психосоциални дейности.

Наръчникът първоначално ще бъде публикуван на италиански език и може да се изтегли тук, на английски език

 

Проектът е финансиран от: