[Източна Европа и Балтийски републики] ChildHub и Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца започват сътрудничество за европейски консултации

13 Септ. 2018

Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца и ChildHub започна тясно сътрудничество, за да "ускори" действията за предотвратяване и справяне с насилието срещу деца в Европа: Черна гора, Румъния, Грузия и Армения. Като част от тази 6-месечна инициатива, ChildHub ще насърчи засиленото сътрудничество между и между страните в Европа, за да се справи с общите заплахи и да развие общи решения. ChildHub също така ще допринесе за повишаване на знанията на професионалистите и създателите на политики за това как да се въведат интервенции, базирани на доказателства, за предотвратяване и справяне с насилието срещу деца. ChildHub ще организира три уеб-семинара, регионално обучение на обучители, ще продължи да развива своята експертна база данни и ще установи връзки с Черна гора.

 

Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: