[Молдова] Лидери-тийнейджъри за равенство между половете се събраха на заключителна сесия

17 Ноем. 2017

В сряда, 8 ноември, 28 тийнейджъра от 16 образователни институции в Молдова взеха участие в заключителното събитие на проекта "За свободния от насилие живот на децата в Молдова", изпълняван от Terre des hommes Молдова с финансовата подкрепа на OAK Фондация. Целта на проекта беше да се предотврати злоупотребата с деца, като се обърне повече внимание на участието на мъжете и момчетата в този процес и да се променят аспектите / стереотипите, базирани на пола, които могат да доведат до злоупотреба.

Един от компонентите на проекта е изграждането на капацитет за обучители на връстници сред тийнейджърите от партньорските общности. За тази цел между 16 и 19 юни 2017 г. се проведе летният лагер "Тийнейджър лидери за равенство между половете", а в началото на учебната година участниците в лагера проведоха неформални дейности с връстници в своите училища, като се занимаваха с въпроси като стереотипите, особеностите и ролите, връзката между ролите на половете и социалните норми, управлението на емоциите. 

По време на заключителната сесия тийнейджърите-лидери ГОВОРИХА за постигнатите от тях резултати, докато са действали като обучители на връстници:

"Като обучител на връстници помогнах на съучениците ми да се научат да управляват емоциите си. Радвам се да видя, че техните нагласи се промениха и съм горд, че помогнах тази промяна да се случи“

"Едно от децата, които взеха участие в моите дейности, беше много срамежливо момиче. По време на нашите дейности аз й помогнах да преодолее тези емоции. На свой ред се почувствах наистина удовлетворен, защото самият аз като тийнейджър успях да помогна на някого на моята възраст."

"В училище момчетата играеха тенис на маса по време на междучасията в училище, а момичетата бяха изключени, "защото са момичета". Забелязах това включих момчетата в нашата дейност. Сега момичета и момчета играят заедно тенис.“

„Има едно момче в нашето училище, което е най-добрият във всичко,  особено в спорта, но той изключва "слабите" от съвместните дейности. Включвайки го в нашите дейности "от-връстници-за-връстници ", той се промени и е стана по- толерантен ".

"Някои момчета в моето училище не позволяваха на момичетата да играят футбол с тях, защото "те са по-слаби". Забелязах промяна в тях след съвместната ни дейност!"

„На Деня на учителя аз водих урок вместо учителя.Това беше дейност за управление на емоциите. В края на сесията учителят ме похвали и ме попита къде съм научил всички тези неща. Запознах я с летния лагер TLGE ".

Освен това се РЕФЛЕКТИРАХА върху въпросите, които трябва да бъдат разгледани в самите училища. Те смятат, че училищата трябва да организират дейности за предотвратяване и борба с тормоза (bulling), тъй като това е широко разпространено явление и че стигматизацията, основаваща се на академичните постижения и дискриминацията в спортните дейности, трябва да бъдат оспорени и изкоренени.

С помощта на Младежкия медиен център, тийнейджърите се научиха как да предават съобщения на своите връстници, използвайки снимки и видео. Те също така приложиха това, което са научили, като направиха кратки филми на вкусна тема "Изготвяне на пици". Във втората част на упражнението децата направиха филми по въпроси, свързани с превенцията на насилието в училищата и равенството между половете.

В края на сесията тийнейджър-лидерите се върнаха в добро настроение, положително впечатлени, с общите си преживявания, нови идеи и желанието да продължат дейностите сред връстниците.

Проектът е финансиран от: